zpět na seznam

POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ A STÁLOSTI STAVEBNÍCH VÝROBKŮ - nařízení EP a Rady č. 305/2011 platné od 1. 7. 2013 /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
18. 6. 2013 - úterý - od 9 do 12 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Přednášející a obsah semináře:

Mjr. Ivana Nohová - specialistka na právní předpisy v oblasti stavebnictví


Seminář je určen např. stavbyvedoucím, stavebním dozorům, výrobcům a dodavatelům stavebních výrobků, stavebním a projekčním firmám, investorům, autorizovaným inspektorům, stavebním úřadům atd.

  • Závaznost evropských a českých předpisů
  • Požadavky na stavební výrobky vyplývající ze stavebního zákona, včetně povinností projektanta a zhotovitele stavby
  • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 190/2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (CPR-CPD) při uvádění stavebních výrobků na trh ze dne 9. 3. 2011 platné od 1. 7. 2013 !!!


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.090,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.