zpět na seznam

PROBLEMATIKA ÚZEMNÍCH PLÁNŮ Z HLEDISKA VOD A ZÁKLADOVÉ PŮDY /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
12. 9. 2013 - čtvrtek - od 9 do 13 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Přednášející a obsah semináře:

 

  • RNDr. Petr Čížek - hydrogeolog a báňský projektant

Úvod a konkrétní případy nejčastějších hydrogeologických problémů: se zásobováním vodou z domovních studní, s likvidací srážkových a odpadních vod a se ztrátou vody, nebo její kvality při vrtání studní a vrtů pro tepelná čerpadla.
 

  • RNDr. Jan Král - geolog, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru geotechnika, JK envi s.r.o.

Konkrétní případy a příčiny stavebních či svahových poruch a náklady na jejich sanaci, pokud ji bylo možné provést. Jak jim šlo zabránit, kdyby územně plánovací podklady vycházely z inženýrsko geologického posouzení vhodnosti území k výstavbě, resp. kdyby byl na stavebním pozemku proveden inženýrsko geologický průzkum.
 

  • RNDr. Svatopluk Šeda - Česká asociace hydrogeologů, člen Výkonné rady a předseda etické komise

O trochu širší pohled na tuto problematiku. Jak jí upravují platné předpisy a jaké problémy se nejčastěji vyskytují ve stížnostech, které dostává profesní organizace.

 

Pasti, číhající v územních plánech - problémy se zásobováním vodou z domovních studní, s odváděním, vsakováním, anebo jiným zneškodňováním srážkových a odpadních vod, s poruchami základové půdy a se stabilitou svahů.

Seminář je vhodný pro odbory územního plánování, investory, developery, projektanty, stavební firmy, atd.
 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.190,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.