zpět na seznam

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
17. 9. 2013 - úterý - od 9 do 16 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Tento seminář se koná také:

19. 9. 2013 v Ostravě

 

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Josef Ladra, Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT v Praze

 • Smluvní vztah TDI a stavebníka
 • Pracovní náplň funkce TDI v celém procesu výstavby (včetně dopadu nových právních předpisů na práci TDI)
 • Výkony TDI před zahájením realizace (práce v projekční fázi)
 • Výkony TDI při výběru zhotovitele a během provádění stavby
 • Dokumentování kontrolních činností
 • Přejímka a kolaudace
 • Autorský dozor a TDI

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností !!!

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 12:00 Školení
12:00 - 13:00 Přestávka na oběd
13:00 - 16:00 Školení

         O přestávkách podáváme zdarma občerstvení. Na oběd se lze stravovat v okolních restauracích.
         Konec semináře je orientační.

          


         Akreditace:
         Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.


         Poplatek:
         1.990,-Kč za osobu včetně DPH.
         Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.