zpět na seznam

NÁJEMNÍ SMLOUVY PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU OD LEDNA 2014 /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
26. 9. 2013 - čtvrtek - od 9 do 13 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Přednášející a obsah školení:

Mgr. Michal Ševčík, advokát - Advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners 

1. Východiska nového občanského zákoníku

2. Použití nové právní úpravy na již uzavřené nájemní smlouvy (přechodná ustanovení)

3. Obecná ustanovení o nájmu

a) Pojmové znaky nájmu, předmět nájmu

b) Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele

c) Rušení nájemce v užívání předmětu nájmu

d) Zápis nájmu do katastru nemovitostí

e) Vliv změny vlastnictví na trvání nájemního vztahu

f) Podnájem

g) Údržba a opravy věci

h) Skončení nájmu

i) Zadržovací právo k zajištění pohledávek pronajímatele

4. Nájem bytu a domu

a) Pojmové znaky nájmu bytu a domu

b) Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele

c) Nájemné a služby

d) Úpravy a jiné změny bytu a domu

e) Členové nájemcovy domácnosti

f) Podnájem

g) Následky smrti nájemce

h) Skončení nájmu

5. Nájem prostoru sloužícího podnikání

a) Pojmové znaky nájmu prostoru sloužícího podnikání

b) Vymezení prostoru sloužícího podnikání

c) Převod nájmu

d) Náhrada za převzetí zákaznické základny

e) Skončení nájmu


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.