zpět na seznam

TECHNICKÝ DOZOR PŘI ZATEPLOVÁNÍ BUDOV /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
17. 10. 2013 - čtvrtek - od 9 do 13 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Přednášející a obsah semináře:

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví:

 • Technický dozor investora (stavebníka) z hlediska:
  - zateplování fasád
  - zateplování šikmých a plochých střech
  - výměny otvorových výplní
 • Činnost TDI v průběhu stavby:
  - přejímka projektové dokumentace
  - příprava staveniště a skladování
  - činnost TDI při realizaci zateplování budov
  - chyby při přípravě
  - chyby při provádění
  - přejímka a kolaudace stavby

  Seminář je určen především osobám vykonávajícím činnost TDI a investorům, ale i dalším zájemcům, kteří se chtějí seznámit se správnými postupy při zateplování staveb.


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.