zpět na seznam

VEŘEJNÉ DRAŽBY - ZKUŠENOSTI Z PRAXE A UKÁZKA FIKTIVNÍ DRAŽBY /Praha/

odborný seminář a praktická ukázka dražby

Datum a místo konání:
10. 10. 2013 - čtvrtek - od 9 do 16 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Tento seminář se koná také:
21. 11. 2013 v Ostravě

 

Cílová skupina:

Seminář je určen nejen pracovníkům územních samosprávných celků, orgánů státní správy, ale i dalším osobám, které se potřebují orientovat v průběhu veřejných dražeb - např. budoucí dražebníci (žadatelé o vydání oprávnění na provádění veřejných dražeb), navrhovatelé, účastníci dražby, dlužníci, dražební věřitelé či osoby mající k předmětu dražby právo (např. zástavní právo, věcné břemeno apod.) a další zájemci.

Seminář je rovněž určen i pracovníkům živnostenských úřadů, kteří vydávají živnostenské oprávnění na dražební činnost.

 

Přednášející:

Ing. Zdeňka Niklasová - ředitelka odboru veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Pracovala v realitní oblasti, poté delší dobu jako dražebník, spolupodílí se na přípravě legislativní úpravy veřejných dražeb, vykonává lektorskou činnost pro státní správu, územní samosprávu a další subjekty, pravidelně publikuje odborné články z oblasti veřejných dražeb v odborném časopise.                     

 

Obsah semináře:

 • od 9 do 13 h:
  • Dražby v České republice

   Veřejné dražby v České republice (zákon č. 26/2000 Sb.)

   - právní úprava veřejných dražeb

   - rozdělení veřejných dražeb

   - požadavky na dražebníka (i z pohledu živnostenského)

   Veřejné dražby dobrovolné

   - co může být předmětem dražby

   - kdo může dražbu navrhnout

   - postup při přípravě a realizaci dražby

   Veřejné dražby nedobrovolné

   - co může být předmětem dražby

   - kdo může dražbu navrhnout

   - postup při přípravě a realizaci dražby

   Veřejná dražba nedobrovolná nebo exekuce?

   - rozdíly mezi veřejnou dražbou nedobrovolnou a exekuční dražbou z pohledu věřitele

   Vybrané právní předpisy související realizací veřejné dražby

   - zákon č. 254/2000 Sb., o omezení plateb v hotovosti …

   - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů …

   Změny v legislativě veřejných dražeb od 1.1.2013

   - novela zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (účinná od 1.1.2013)

   - novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (účinná od 1.1.2013)

   Připravovaná legislativa související s veřejnými dražbami

   - novela zákona č. 128/2000 Sb., o obcích …

   - novela zákona č. 129/2000 Sb., o krajích …

   - novela zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

   - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (účinný od 1.1.2014)

   - zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí … (účinný od 1.1.2014)

   Dotazy


   • od 14 do 16 h:

   Ukázka fiktivní dražby

   - oprávnění dražebníka před, během a po dražebním jednání ve vztahu k účastníkům dražby

   - práva a povinnosti účastníka dražby před, v průběhu a po vlastním dražebním jednání

   - průběh vlastního dražební jednání

   Dotazy

    

   Doporučené podklady:
   zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

                                                                                                                                    

                                                                                                                                   Program:

                                                                                                                                   08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
                                                                                                                                   09:00 - 13:00 Školení
                                                                                                                                   13:00 - 14:00 Přestávka na oběd
                                                                                                                                   14:00 - 16:00 Školení

                                                                                                                                   O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
                                                                                                                                   Konec semináře je orientační.

                                                                                                                                   Akreditace:
                                                                                                                                   Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

                                                                                                                                   Poplatek:
                                                                                                                                   Vstupné: 2.290,-Kč za osobu včetně DPH.
                                                                                                                                   Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.