zpět na seznam

NOVÝ ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V ROCE 2014 /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
12. 11. 2013 - úterý - od 9 do 13 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Kateřina Tomčíková - Advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners  

  • Obecně o změnách po rekodifikaci
  • Kogentní a dispozitivní ustanovení v zákoně o obchodních korporacích (dopady na zakladatelské právní jednání)
  • Základní kapitál a založení společnosti s ručením omezeným (vklady, nové druhy podílů, kmenové listy, příplatková povinnost, distribuce zisku)
  • Hlavní změny v právní úpravě akciové společnosti (pluralita druhů akcií, samostatně převoditelná práva, vklady, distribuce vlastních zdrojů)
  • Práva a povinnosti společníků a akcionářů po rekodifikaci (valná hromada, kumulativní hlasování)
  • Corporate governace (monistický a dualistický systém, změny ve výkonu funkce člena dozorčí rady, smlouva o výkonu funkce, rekodifikační nejasnosti)
  • Odpovědnost statutárních orgánů (péče řádného hospodáře, podnikatelský úsudek, test úpadkem, rekodifikační nejasnosti)
  • Povinnost vlivné a ovládající osoby odvracet úpadek (rekodifikační nejasnosti)


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.490,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.