zpět na seznam

SKLO VE STAVEBNICTVÍ - ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
14. 11. 2013 - čtvrtek - od 9 do 13 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Přednášející a obsah semináře:

  • Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT
    Doc.Dr.Ing. Luboš Podolka - Fakulta stavební ČVUT

- statika skla, objemové změny, dilatace
- tepelně-technické a akustické vlastnosti skla
- požární bezpečnost skleněných konstrukcí
- prosklené fasády a další části budov

  • Ing. David Kelich - AGC Flat Glass Czech, a.s.

- základní deformace skla a jejich příčiny
- časté chyby při používání a návrhu zasklení
- správný návrh izolačních skel v návaznosti na platné evropské normy (typy aplikací, bezpečnost, statika, akustika, protipožáry,…)


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.290,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.