zpět na seznam

ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
19. 11. 2013 - úterý - od 9 do 13 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Přednášející:

JUDr. Martin Zídek - ředitel památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Jiří Klusoň - Ministerstvo kultury ČR
 

Obsah semináře:

 • Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.):
  • a) zákon č. 158/2007 Sb. - stanovení lhůty Národnímu památkovému ústavu pro písemné vyjádření k obnově památek a k zásahům v památkových rezervacích, památkových zónách a ochranných pásmech
   b) zákon č. 189/2008 Sb. – úprava režimu osob z jiných členských států Evropské unie ve vztahu k provádění restaurování a archeologických výzkumů; podřízení procesu rušení prohlášení kulturních památek režimu správního řádu; podřízení procesu udělování povolení k provádění archeologických výzkumů režimu správního řádu
   c) zákon č. 191/2008 Sb. – prodloužení lhůty pro vydání zásad územního rozvoje; prodloužení lhůty pro úpravy územně plánovací dokumentace schválené před rokem 2007; rozšíření okruhu staveb, které lze umisťovat v nezastavěném území nemajícím platný územní plán
   d) zákon č. 307/2008 Sb. – posun rozhodovací pravomoci podle zákona o státní památkové péči, zvýšení horní hranice pokut podle zákona o státní památkové péči

   e) nový zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. Jeho část druhá mění zákon o státní památkové péči; novela nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014.

   • Nové prováděcí předpisy k těmto zákonům:
    • a) vyhláška č. 187/2007 Sb. – stanovení náležitostí plánu území s archeologickými nálezy
     b) nařízení vlády č. 170/2008 Sb. – prohlášení nových národních kulturních památek
     c) nařízení vlády č. 50/2010 Sb. – prohlášení nových národních kulturních památek

     • Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech:
      • a) posuzování interiérových úprav
       b) posuzování zásahů z hlediska podmínek stanovených v daném území

       • Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči:
        • a) závazná stanoviska mající podobu správního rozhodnutí podle § 67 a násl. správního řádu
         b) závazná stanoviska mající podobu závazného stanoviska podle § 149 správního řádu

         • Ochranná pásma, jejich vymezování a změny
          • Program:

           08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
           09:00 - 13:00 Přednášky

           O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
           Konec semináře je orientační.


           Akreditace:
           Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

           Poplatek:
           Vstupné: 1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
           Každý účastník obdrží OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.