zpět na seznam

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STŘECH A PODKROVÍ /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
27. 11. 2013 - středa - od 9 do 13 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Přednášející a obsah semináře:

  • Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - PKPO a Fakulta stavební ČVUT

Posuzování střešních plášťů u plochých a šikmých střech:

- namáhání plochých střech tepelným tokem,

- střešní plášť nad požárním stropem a stropem s nižší požárním odolností,

- hořlavé a nehořlavé úpravy v požárně nebezpečném prostoru,

- praktické příklady závad s hořlavou krytinou na plochých střechách,

- požární stěny s převýšením a bez převýšení nad střechou

 

  • Ing. František Chuděj - PKPO

Střechy a fotovoltaika:

- rizika vyplývající z instalace fotovoltaických panelů na střechách budov

- chyby v provedení střešních plášťů

- problémy při provádění požárního zásahu

- kabelová vedení při instalaci fotovoltaických systémů

 

  • Ing. Petr Kejklíček - PKPO

Požární odolnost nosných konstrukcí střech a střešních plášťů:

- šíření požáru po krytině

- prostupy střechami

- střešní okna, světlíky a podhledy v podkroví

- ochranné pásy a odstupové vzdálenosti od sousedních střech

 

  • Ing. Magdaléna Dufková - PKPO

Ochrana dřeva pomocí protipožárních nátěrů:

- druhy protipožárních nátěrů užívaných na dřevěné konstrukce

- specifikace a funkce impregnační vs. intumescentní nátěry, srovnání, výhody a nevýhody

- krovy památkových objektů a jejich ochrana proti požáru

- zkušební normy na stanovení příspěvku k požární odolnosti dřevěných konstrukcí pomocí nátěruSeminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

logo pkpo


Firemní prezentace:

Nabízíte-li výrobky nebo služby související s tématem můžete se prezentovat u stolků v předsálí.

Přihlášku k prezentaci firmy vám zašleme na vyžádání e-mailem. Kontaktuje nás ZDE.

 
Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.