zpět na seznam

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V PRAXI PO NOVELÁCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ROCE 2013 /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
23. 1. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 - NOVÉ vzdělávací centrum pouhých cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy mapka

Přednášející a obsah semináře:

Mjr. Ivana Nohová - specialistka na stavební právo

Seminář je určen nejen projektantům, ale také např. investorům, aby se orientovali v rozsahu projektové dokumentace, kterou si u projektanta objednávají a samozřejmě i dalším zájemcům.

Co vše má obsahovat projektová dokumentace tak aby splnila následující právní předpisy:

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
  • Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
  • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.290,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.