zpět na seznam

NÁPRAVA NEVHODNÝCH ŘEŠENÍ STAVEB Z HLEDISKA AKUSTIKY, TEPELNÉ TECHNIKY A DENNÍHO OSVĚTLENÍ /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
4. 3. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 - NOVÉ vzdělávací centrum pouhých cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy mapka

Přednášející a obsah semináře:

 

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví:

 • Tepelné mosty
  - Tepelné mosty u soklu, zakončujících ocelových konstrukcí, střešního okna, výplňových otvorů, šikmých a plochých střech, balkonů, teras a říms, ostění výplňových otvorů.
  - Tepelné mosty v úrovni stropů, v okolí radiátorů, u zeslabených obvodových stěn.

 

Doc.Ing. Jan Kaňka, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT:

 • Denní osvětlení a proslunění budov a stavební rozvoj města
  - význam a důvody regulace osvětlení a proslunění ve výstavbě
  - platné požadavky na proslunění a denní osvětlení budov
  - některé metody prokazování splnění požadavků na denní osvětlení a proslunění a úskalí s tím spojená (přesnost, průkaznost)
  Denní osvětlení a proslunění budov je úzce spjato se stavebním rozvojem města a urbanismem. Budovy si navzájem stíní, takže požadavky na denní osvětlení a proslunění se podílí na regulaci vzájemného odstupu budov a na regulaci výškové úrovně zástavby.

 

Ing. Jiří Nováček, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT:

 • Akustika budov pro bydlení
  Vzduchová neprůzvučnost
  - stavební úpravy s negativním dopadem na neprůzvučnost
  - význam bočního přenosu zvuku mezi místnostmi a poruchy vyplývající z jeho podcenění
  - zvyšování neprůzvučnosti stávajících konstrukcí
 • Kročejový zvuk
  - zásady správného návrhu konstrukcí pro ochranu před kročejovým zvukem
  - vliv skutečného provedení stavby na přenos kročejového zvuku


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.290,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.