zpět na seznam

NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
11. 3. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 - NOVÉ vzdělávací centrum pouhých cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy mapka

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Eva Barešová, vedoucí Samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

 

 • Vztah nového občanského zákoníku a katastrálního zákona
 • Definice nemovitosti, věc v právním smyslu
 • Stavba jako součást pozemku
 • Zásada materiální publicity, posílení důvěry v zápisy do katastru nemovitostí
 • Stavba na cizím pozemku, přestavek, právo stavby
 • Katastr nemovitostí jako veřejný seznam
 • Předmět a obsah katastru nemovitostí (srovnání současné a nové právní úpravy)
 • Nový obsah pojmů vklad a záznam
 • Elektronický návrh na vklad
 • Práva zapisovaná do katastru nemovitostí
 • Náležitosti návrhu na vklad, formulář
 • Přílohy návrhu na vklad
 • Přezkum soukromé listiny a veřejné listiny
 • Obrana proti rozhodnutí ve věci vkladu
 • Poznámka k osobě a k nemovitosti, druhy poznámek, poznámka spornosti zápisu
 • Ukládání listin do sbírky listin
 • Závaznost údajů a veřejnost katastru nemovitostí

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační. 


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.


Poplatek:
1.590,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.