zpět na seznam

OBNOVA PAMÁTEK 2014 - KOVOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY /Praha/

14. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi

Datum a místo konání:
18. - 19. 3. 2014 - úterý a středa - od 9 do 17 h
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 mapka
Dopravní spojení: konečná stanice metra "Dejvická" na lince "A"

Uzávěrka přihlášek:
Do 7. 3. 2014 nebo do naplnění kapacity sálu.
Pouze při platbě do 21. 2. 2014 odborná publikace k tématu konference ZDARMA!

Záštita a spolupráce:

 • Národní památkový ústav
 • Český národní komitét ICOMOS
 • Fakulta architektury ČVUT v Praze


  Přípravný výbor konference:

 • Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka
 • Pavel Jerie - Národní památkový ústav, generální ředitelství
 • Prof.Ing.arch.akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT
 • Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav a Český národní komitét ICOMOS
 • Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o.


  PROGRAM PŘEDNÁŠEK 18. 3. 2014 - úterý - od 9:00 do cca 17:30 h
  Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 

  od 8:00 registrace účastníků

  Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS
  Zahájení

  Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka
  Zahajovací projev

  Prof.Ing.arch.Akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT, vedoucí Ústavu památkové péče
  Úvodní přednáška

  Pavel Jerie - Národní památkový ústav, generální ředitelství, vedoucí Odboru péče o památkový fond
  Příklady realizací

  Doc. PhDr. Ing.arch. Miloš Matěj, Ph.D. - Národní památkový ústav, ú.o.p. v Ostravě
  Hodnota kovové konstrukce z hlediska památkové péče

  10:35 - 11:00 přestávka

  Prof.Ing.arch. Tomáš Šenberger – Katedra architektury FSv ČVUT, proděkan pro výstavbu
  Kovové konstrukce industriální éry

  Ing. Václav Jandáček – Projektová, konzultační a inženýrská kancelář
  Historické kovové prvky a konstrukce - příklady z praxe

  Ing.arch. Josef Pleskot - AP Atelier
  Konverze bývalého plynojemu v Ostravě

  12:30 - 13:30 oběd

  Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. - SVÚOM s.r.o.
  Protikorozní ochrana kovových konstrukcí památkových objektů

  Ivan Houska – Houska & Douda - pasířství
  Konstrukční a kotevní prvky sochařských děl z kovu

  Jiří Černohorský - Ateliér VITRAJ s.r.o. 
  Vitráže a vitraje – olověný a mosazný profil, nosné kovové konstrukce

  Bc. Karel Ksandr - Národní technické muzeum, generální ředitel
  Obnova zámeckého skleníku v Lednici

  15:10 - 15:30 přestávka

  Ing.arch. Petr Chotěbor - Kancelář prezidenta republiky, Odbor památkové péče
  Středověké a novověké kovové prvky a konstrukce v katedrále sv. Víta v Praze

  Mgr. Petr Měchura - Kancelář prezidenta republiky, Odbor památkové péče
  Plechová krytina střechy Královského letohrádku 

  Tomáš Karel - Národní památkový ústav, ředitel ú.o.p. v Lokti
  Ocelo-litinové konstrukce v lázeňském prostředí

  Dušan Perlík - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
  Metodika péče o kovy 

  Uvedené časy přestávek jsou orientační.


  PROGRAM EXKURZÍ 19. 3. 2014 - středa
  (délka exkurzí cca 1 - 1,5 h)

  Národní muzeum - od 10h - TERMÍN JE JIŽ OBSAZEN
  (výklad Pavel Jerie - vestibul, zasedací sál, knihovna, knižní depozitář, Pantheon, vybrané vyklizené výstavní sály, podkroví, prostor nad hl. schodištěm, střecha, interiér kupole atd.)

  Národní divadlo - od 14h - TERMÍN JE JIŽ OBSAZEN
  (výklad Pavel Jerie - vestibul, hlediště, jeviště, depo dekorací, tunely pod nábřežím, foyer – probíhající restaurování, terasa u Trig, podstřeší, v případě příznivého počasí a zdatných účastníků střecha na hl. kupoli - výstup po žebříku!)

  Petřínská rozhledna - od 10h
  (výklad Ing. Václav Jandáček - prohlídka konstrukce, historie vzniku, založení, ocelová konstrukce věže a její detaily, rozhledna a její proměny v čase, nahlédnutí do původních výkresů a porovnání se skutečností, výstup na rozhlednu)

  Hlavní nádraží - od 13h
  (výklad Ing. Václav Jandáček - historie nádraží a jeho vznik, přestavba, konstrukce a její schéma, ztužení konstrukce, montáž za provozu, zdvihací prostředky a mechanizace, zachování konstrukce a její oprava po dobu životnosti, detaily konstrukce)

  Katedrála sv. Víta na Pražském hradě - od 9.30h - TERMÍN JE JIŽ OBSAZEN
  (výklad Ing.arch. Petr Chotěbor a Mgr. Petr Měchura - ocelový krov katedrály)

  Katedrála sv. Víta na Pražském hradě - od 11h - TERMÍN JE JIŽ OBSAZEN
  (výklad Ing.arch. Petr Chotěbor a Mgr. Petr Měchura - ocelový krov katedrály)

  Exkurze si mohou objednat pouze účastníci přednášek 18.3.
  Z kapacitních důvodů se lze zúčastnit pouze jedné exkurze.


  Poplatky:
  Při platbě do 21. 2. 2014 odborná publikace k tématu konference ZDARMA!

   

 • Vstupné na přednášky dne 18. 3.: 1.690,-Kč
 • Snížené vstupné na přednášky dne 18. 3. pro zaměstnance NPÚ: 1.090,-Kč
 • Snížené vstupné na přednášky dne 18. 3. pro zaměstnance FA ČVUT a členy ČNK ICOMOS: 1.490,-Kč
 • Snížené vstupné na přednášky dne 18. 3. pro studenty magisterského a bakalářského studia VŠ a pro studenty odborných SŠ: 590,-Kč (bez publikace)
 • Oběd dne 18. 3.: 180,-Kč
 • Exkurze dne 19. 3.: 100,-Kč (pouze pro účastníky přednášek)
 • Odborná publikace k tématu konference: 300,-Kč
  Ceny jsou vč. DPH.


  Akreditace:
  Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.  Uzávěrka přihlášek:
  Do 7. 3. 2014 nebo do naplnění kapacity sálu.
  Pouze při platbě do 21. 2. 2014 odborná publikace k tématu konference ZDARMA!