zpět na seznam

ŘEŠENÍ SPRÁVNÍCH DELIKTŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
3. 4. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 - NOVÉ vzdělávací centrum pouhých cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy mapka

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Martin Zídek - ředitel památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Jiří Klusoň - Ministerstvo kultury ČR

Aktuální novinky související i s novým občanským zákoníkem.
 

 

1) Základní principy odpovědnosti za správní delikty
a) Odpovědnost za přestupek (pachatel, jednání, následek, formy zavinění přestupku)
b) Odpovědnost za správní delikt smíšený (pachatel, jednání, následek)

2) Přestupky podle § 39 zákona o státní památkové péči
a) Skutkové podstaty
b) Řízení o přestupcích - zahájení řízení, předmět a rozsah dokazování, lhůty pro vydání rozhodnutí, opravné prostředky
c) Náležitosti rozhodnutí o přestupku

3) Správní delikty smíšené podle § 35 zákona o státní památkové péči
a) Skutkové podstaty
b) Řízení o správních deliktech smíšených - zahájení řízení, předmět a rozsah dokazování, lhůty pro vydání rozhodnutí, opravné prostředky
c) Náležitosti rozhodnutí o správním deliktu smíšeném

4) Souběh správních deliktů podle zákona o státní památkové péči a stavebního zákona
a) Základní principy souběhu správních deliktů
b) Souběh přestupků
c) Souběh správních deliktů smíšených

Doporučená literatura:
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
Vstupné: 1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.