zpět na seznam

KUPNÍ SMLOUVY U NEMOVITOSTÍ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
8. 4. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 - NOVÉ vzdělávací centrum pouhých cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy mapka

Přednášející a obsah školení:

Mgr. Michal Ševčík, advokát - Advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners 

 • Nový občanský zákoník - východiska nové právní úpravy nemovitostí
 • Problematika související s převodem nemovitostí:
  - nové vymezení nemovitých věcí
  - uplatnění zásady superficies solo cedit
  - evidence nemovitých věcí dle NOZ a katastrálního zákona
 • Kupní smlouva k nemovitostem:
  - obecná ustanovení o koupi
  - obsah a forma smlouvy
  - koupě nemovité věci
  - převod vlastnického práva k jednotce
  - vedlejší ujednání při kupní smlouvě
  - práva z vadného plnění


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.490,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.