zpět na seznam

NÁJEMNÍ SMLOUVY U NEMOVITOSTÍ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
15. 5. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 - NOVÉ vzdělávací centrum pouhých cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy mapka

Přednášející a obsah školení:

Mgr. Michal Ševčík, advokát - Advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners 
 

 • Východiska nového občanského zákoníku
 • Použití nové právní úpravy na již uzavřené nájemní smlouvy (přechodná ustanovení)
 • Obecná ustanovení o nájmu:
  - pojmové znaky nájmu, předmět nájmu
  - práva a povinnosti nájemce a pronajímatele
  - rušení nájemce v užívání předmětu nájmu
  - zápis nájmu do katastru nemovitostí
  - vliv změny vlastnictví na trvání nájemního vztahu
  - podnájem
  - údržba a opravy věci
  - skončení nájmu
  - zadržovací právo k zajištění pohledávek pronajímatele
 • Nájem bytu a domu:
  - pojmové znaky nájmu bytu a domu
  - práva a povinnosti nájemce a pronajímatele
  - nájemné a služby
  - úpravy a jiné změny bytu a domu
  - členové nájemcovy domácnosti
  - podnájem
  - následky smrti nájemce
  - skončení nájmu
 • Nájem prostoru sloužícího podnikání:
  - pojmové znaky nájmu prostoru sloužícího podnikání a)
  - vymezení prostoru sloužícího podnikání
  - převod nájmu
  - náhrada za převzetí zákaznické základny
  - skončení nájmu


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.490,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.