zpět na seznam

VÝTAHY 2014 /Praha/

3. ročník odborného semináře

Datum a místo konání:
5. 6. 2014 - čtvrtek - od 9 do cca 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 - NOVÉ vzdělávací centrum pouhých cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy mapka

Cílové skupiny:

Vlastníci a správci budov, bytová družstva, projektanti, stavební firmy, investoři, developeři atd.

 

Přípravný výbor semináře:

  • Ing. Jan Dvořák - generální sekretář, Unie výtahového průmyslu ČR
  • Ing. Bohuslav Kratěna - předseda představenstva, Unie výtahového průmyslu ČR
  • Václav Vaněk - soudní znalec
  • Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o.

 


Přednášející a obsah semináře:

 

* Ing. Jan Dvořák, Ing. Bohuslav Kratěna, Vladimír Hulena - Unie výtahového průmyslu

Novinky v normách a auditech:

- Nové vydání ČSN 27 4002 (nové pojmy, výčet změn, provozní prohlídky výtahů)

- Nové vydání ČSN 27 4007 (nové pojmy, lhůty provádění inspekčních prohlídek, vyhodnocování výsledků inspekčních prohlídek)

- Informace o nově vydaných českých technických normách upravujících požadavky na výtahy

- Poznatky z auditů prováděných u servisních firem za účelem získání osvědčení „autorizovaná servisní firma“

 

* Václav Vaněk - soudní znalec

Nové právní předpisy v oblasti výtahů:

- Nové normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50

- Nová Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2014/33/EU z 26.2.2014 týkající se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy,

Vždy se zaměřením na členění dokumentů a případné změny.

 

* Mgr. Viktor Dudr - Metodické centrum odstraňování bariér, SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR)

Výtahy a možnost jejich samostatného užívání zrakově znevýhodněnými osobami:

- Stručné představení referenta a SONS, včetně úlohy Metodického centra odstraňování bariér SONS.

- Jak jsou v ČR plněny předpoklady samostatného a bezpečného pohybu zrakově znevýhodněných osob. Jejich uživatelské potřeby k samostatnému ovládání výtahu a co na to platné předpisy?

- Příklady uživatelsky vhodných a nevhodných úprav. Poznámky k iniciativám SONS ke zlepšení aktuálního stavu.

 

* plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. - rada, odbor prevence, Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Aktuální informace z oblasti požární bezpečnosti výtahů:

- Právní úprava

- Normativní rámec

- Metodická stanoviska UVP a MV GŘ HZS ČR k problematice výtahů

 

* Ing. Jakub Okénka - produktový specialista, KONE, a.s.

Představení společnosti KONE (svět /ČR/SK):

- Základní produktová škála - KONE MonoSpace; KONE EcoSpace; KONE MaxiSpace; KONE NanoSpace; KONE ProSpace

- Zajímavé KONE referenční projekty (svět / ČR / SK)

- Představení nového produktu KONE NanoSpace– nosná část prezentace

- Krátké video k produktu KONE NanoSpace

- Krátká informace (foto) a naše zkušenosti z první realizace výtahu KONE NanoSpace

 

* Rafael Tyml - manažer obchodu a klíčových zákazníků MOD/EI ČR&SR, Schindler CZ, a.s.

Představení společnosti Schindler CZ, a.s.:

- Produktové řady výtahů pro novou výstavbu, celkové výměny v bytových domech a administrativních budovách

- Významné projekty roku 2013 - 2014

- Představení novinky na českém trhu on-line systému ScoreCard

- Poznatky z trhu - požadavky zákazníka na vybavení výtahu

 

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
 

Odborný garant:
Unie výtahového průmyslu ČR


Mediální partneři:

TZB-info - www.tzb-info.cz - server pro technická zařízení budov
TZB-info

VÝTAHY SERVER - www.i-vytahy.cz - národní oborový informační server
výtahy server
 


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.290,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.