zpět na seznam

ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Z HLEDISKA STAVEBNÍ ČINNOSTI /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
10. 6. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 - NOVÉ vzdělávací centrum pouhých cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy mapka

Přednášející a obsah semináře:

Mgr. Ján Skovajsa - Vedoucí oddělení silničního správního úřadu, Odbor pozemních komunikací, Ministerstvo dopravy ČR


Aktuální znění zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů a vyhlášek.

 • Informace o velké novele zákona o pozemních komunikacích
 • Definice pozemní komunikace
 • Kategorizace PK a jejich vlastnictví, zařazení do kategorie, evidence PK
 • Výkon státní správy dle kategorií a výjimky
 • Součásti a příslušenství PK, silniční a silniční pomocné pozemky
 • Připojování PK a sjezdů
 • Výstavba PK, zákon o urychlení výstavby, koncese, zrušení PK
 • Bezpečnost PK, audity, inspekce
 • Obecné užívání PK a jeho zpoplatňování
 • Omezení obecného užívání (uzavírky, opravy a údržba)
 • Zvláštní užívání PK, reklamní zařízení
 • Zabezpečování sjízdnosti a schůdnosti PK, pevné překážky
 • Ochrana pozemních komunikací, zdroje ohrožení, styk komuikace s okolím, kontrolní vážení
 • Používání PK při velkých stavbách a mimořádné změny dopravního významu
 • Státní dozor vs. kontrolní řád
 • Přestupky a správní delikty


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.290,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.