zpět na seznam

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
2. 10. 2014 - čtvrtek - od 9 do 16 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Josef Ladra, Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT v Praze

  • Pracovní náplň funkce TDI (TDS) v celém procesu výstavby včetně dopadu nových právních předpisů - změny platné od 1. 1. 2014
  • Smluvní vztah TDI (TDS) a stavebníka
  • Výkony TDI (TDS) před zahájením realizace (práce v projekční fázi a při výběru zhotovitele)
  • Výkony TDI (TDS) během provádění stavby
  • Dokumentování kontrolních činností
  • Přejímka a vydání kolaudačního souhlasu
  • Autorský dozor a odpovědnost projektanta

 

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor stavebníka povinností !!! 

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 12:00 Školení
12:00 - 13:00 Přestávka na oběd
13:00 - 16:00 Školení

O přestávkách podáváme zdarma občerstvení. Na oběd se lze stravovat v okolních restauracích.
Konec semináře je orientační.

 
Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.990,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.