zpět na seznam

VADY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVEB V SOUVISLOSTI S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
30. 10. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:

Ing. Josef Ladra, Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT v Praze

  • Vady PD jako zdroj problémů při realizaci a užívání stavebního díla
  • Odpovědnost a zainteresovanost účastníků výstavbového procesu při zjišťování vad v PD podle nového občanského zákoníku
  • Nejčastější vady PD
  • Formy nápravy zjištěných vad v PD
  • Autorský dozor projektanta a jeho odpovědnost
  • Záruční doba PD a reklamace vad
  • Příklady řešených sporů


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.290,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.