zpět na seznam

NOVELA ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
30. 9. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Ludmila Žaludová - členka výkladové komise MZe ČR k zákonu o vodách, členka výkladové komise MZe ČR k zákonu o vodovodech a kanalizacích, předsedkyně právní komise Sdružení oboru vodovody a kanalizace České republiky (SOVAK), Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 

Zákon č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník přinesly od 1.1.2014 podstatné změny pro vlastníky či provozovatele vodovodů a kanalizací a pro odběratele. Mění se i prováděcí vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích.

Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadními novinkami těchto předpisů a objasnit nové povinnosti vlastníků či provozovatelů vodovodů a kanalizací.

Školení je určeno pro vlastníky a provozovatele VaK, zástupce obcí (i když nejsou vlastníky VaK), pracovníky vodoprávních úřadů, autorizované inženýry v oboru vodní hospodářství a další zájemce.
 

 • práva a povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací
 • práva a povinnosti provozovatelů vodovodů a kanalizací
 • práva a povinnosti odběratelů
 • zpřesnění základních pojmů,
 • žádost o povolení k provozování
 • nový pojem odborný zástupce
 • elektronické předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence
 • nově zavedená povinnost vlastníkům VaK vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu
 • písemné dohody mezi vlastníky provozně souvisejících VaK
 • zákonné náležitosti dohod mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací
 • omezení dodávek vody, změny podmínek pro výměnu vodoměru
 • právo na vodné a stočné v případě povinnosti veřejné služby
 • měření množství dodané pitné vody a odvádění OV
 • smlouvy s odběrateli – zákonné náležitosti nových odběratelských smluv, úpravy stávajících smluv s odběrateli
 • změny, které přinesla vyhláška č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu o vodovodech a kanalizacích

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační. 


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.


Poplatek:
1.290,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.