zpět na seznam

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA), VČETNĚ VÝKLADU O AKTUÁLNĚ PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚNÁCH /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
7. 10. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Libor Dvořák Ph.D. - ředitel legislativního odboru Ministerstva životního prostředí

Cílem je podrobně informovat o právní úpravě institutu EIA (zákon č. 100/2001 Sb.), včetně jeho úpravy v souvisejících předpisech, zejména stavebním zákoně. Součástí semináře je podrobný výklad o změnách právní úpravy, která je aktuálně připravována v návaznosti na řízení vedené ze strany Evropské komise proti České republice, a dále o aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu týkající se daného tématu.

 

  • Účel a smysl EIA, vliv právní úpravy EU a judikatury Soudního dvora EU na českou právní úpravu
  • Podrobný výklad o novelizaci zákona připravované v reakci na řízení o porušení Smlouvy o založení EU vedené Evropskou komisí proti ČR
  • Procesní postup v případě posuzování vlivů záměrů (zejména staveb) na životní prostředí, zákonné možnosti urychlení procesu
  • Stanovisko EIA a jeho role v povolovacích řízeních nezbytných pro realizaci jednotlivých záměrů (zejména v územním řízení)
  • Specifika při posuzování vlivů záměrů na území NATURA 2000
  • Judikatura Nejvyššího správního soudu, praktické příklady

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační. 


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.


Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.