zpět na seznam

PŘÍPRAVA NA OPRAVY HISTORICKÝCH STAVEB /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
6. 11. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:

Prof.Ing.arch.akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT:
Význam koncepční přípravy pro kvalitu procesu obnovy.
Elementární úvodní podmínky pro přípravu obnovy, limitující kvalitu plánované obnovy (posouzení památkové hodnoty, volba správné funkce, typy přístupů k obnově na základě komplexní hodnotové analýzy, příklady....)

Pavel Jerie - Národní památkový ústav:
Zásady koncepční a projektové přípravy obnovy nejvýznamnějších památek.
Specifičnost přístupu k obnově objektů s interiérovými instalacemi, památek zapsaných na seznam UNESCO a národních kulturních památek.

Doc.Ing. Michael Rykl, Ph.D. - Fakulta architektury ČVUT:
Stavebně historický průzkum.
Cíl a smysl průzkumů, aktualizace starších průzkumů, praktická opatření a časová souhra  pro provádění průzkumů.

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. - Národní památkový ústav:
Význam základních materiálových průzkumů a význam odborné interpretace výsledků těchto průzkumů.
Vlhkost a zasolení, složení a barevnost prvků, atd.

Ing.arch. Tomáš Efler - Fakulta architektury ČVUT:
Příprava podkladů pro dodavatele.
Úloha realizačního projektu, zadávací podklady a jejich úroveň, zkušenosti a poučení z praxe, atd.

Ing. Jan Vinař - autorizovaný statik specializovaný na obnovu, konzervaci a rekonstrukce památek:
Stavebně technická problematika obnovy.
Údržba - Oprava - Rekonstrukce. Komplexní průzkum. Příprava a realizace opravy.


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační. 


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.


Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.


Mediální partner:
Propamatky