zpět na seznam

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA), VČETNĚ VÝKLADU O AKTUÁLNĚ SCHVÁLENÉ NOVELE /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
29. 1. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Další termín tohoto semináře:
23. 4. 2015 – čtvrtek – od 9 do 13 h


Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Libor Dvořák Ph.D. - ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí

!!! SENÁT PČR SCHVÁLIL ZMĚNY v zákoně EIA č. 100/2001 Sb., které mají nabýt účinnosti 1. března 2015 !!!

Cílem je podrobně informovat o právní úpravě institutu EIA (zákon č. 100/2001 Sb.), včetně jeho úpravy v souvisejících předpisech, zejména stavebním zákoně. Součástí semináře je podrobný výklad o schválených změnách právní úpravy v návaznosti na řízení vedené ze strany Evropské komise proti České republice, a dále o aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu týkající se daného tématu.

  • Účel a smysl EIA, vliv právní úpravy EU a judikatury Soudního dvora EU na českou právní úpravu
  • Podrobný výklad o novelizaci zákona schválené v reakci na řízení o porušení Smlouvy o založení EU vedené Evropskou komisí proti ČR
  • Procesní postup v případě posuzování vlivů záměrů (zejména staveb) na životní prostředí, zákonné možnosti urychlení procesu
  • Stanovisko EIA a jeho role v povolovacích řízeních nezbytných pro realizaci jednotlivých záměrů (zejména v územním řízení)
  • Specifika při posuzování vlivů záměrů na území NATURA 2000
  • Judikatura Nejvyššího správního soudu, praktické příklady

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.