zpět na seznam

OTVOROVÉ VÝPLNĚ Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
12. 2. 2015 - čtvrtek - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:
 

plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. - rada, odbor prevence, Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
POŽÁRNÍ, KOUŘOTĚSNÉ A KOUŘOTĚSNÉ POŽÁRNÍ DVEŘE:

Dnem 1. 1. 2000 nabyla účinnosti vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. K praktické aplikaci některých ustanovení tohoto právního předpisu byla zodpovězena řada dotazů z řad odborné i laické veřejnosti. Nejčastější z těchto dotazů se týkají zejména aplikace ustanovení § 4 a § 5 cit. vyhlášky, tj způsobu provedení, zabudování, údržby a značení požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. Cílem této přednášky je podrobnější pohled na uvedenou problematiku.

 • Základní požadavky na provedení požárních a kouřotěsných uzávěrů otvorů (dále jen "PKD")
 • Projektování PKD
 • Zabudování PKD do stavby
 • Provoz, kontroly, údržba a opravy PKD
 • Značení PKD ve výkresech a na výrobku
 • Nálezy České obchodní inspekce
 • Závěr

 

Ing. Petr Kejklíček - PKPO
POŽÁRNÍ OCHRANA PROSKLENÝCH KONSTRUKCÍ:

 • Základní informace k typům požárního prosklení a jejich značení
 • Svislé a vodorovné systémové požární prosklení
 • Vady v aplikacích požárních skel

 

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - PKPO, Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY:

 • Normové požadavky
 • Dispoziční uspořádání a příklady řešení
 • Řešení otevíracích mechanismů na schématech
 • Přehled konstrukčních úprav požárních uzávěrů
 • Požární uzávěry při rekonstrukcích


Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

 

logo pkpo


Firemní prezentace:

Firmy, které nabízejí výrobky nebo služby související s tématem semináře mohou využít možnost prezentace rozdáním propagačních materiálů nebo umístěním samostatně stojící roletky nebo panelu.
Přihlášku k prezentaci firmy rádi zašleme na vyžádání e-mailem. Kontaktuje nás prosím ZDE.


Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.