zpět na seznam

VRTÁNÍ PONORNÝMI KLADIVY PŘI HLOUBENÍ STUDNÍ A VRTŮ PRO TEPELNÁ ČERPADLA /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
26. 2. 2015 – čtvrtek – od 9 do 16 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Intenzivní školení o možnostech využití této moderní vrtné technologie, o jejích přednostech i nevýhodách. Racionalizace a optimalizace vrtání ponornými kladivy při hloubení studní na vodu, geotermálních vrtů a vrtů pro tepelná čerpadla.
Každý účastník obdrží ZDARMA příručku „Vrtání ponornými kladivy A – Z“, kde najde i mnoho užitečných tabulek a příklady potřebných výpočtů.

Cílová skupina:
Intenzivní školení je určeno nejen technikům a vrtmistrům, ale i hydrogeologům a projektantům vrtaných studní a vrtů pro tepelná čerpadla. Cílem je nejen významně zvýšit efektivitu vrtání používáním správných pracovních postupů, ale také zabránit už od počátku velmi častým chybám, které způsobují nereálné požadavky na umístění, hloubku, anebo konstrukci vrtů.

Přednášející a obsah semináře:

RNDr. Petr Čížek, hydrogeolog specializovaný na tvrdé horniny
ÚVOD:

  • Základní vlastnosti rozpukaného skalního prostředí. Ovlivnění okolí vrtanou studnou či tepelným vrtem a možnosti jak se tomu bránit. Vliv skalních puklin na účinnost vrtů pro tepelná čerpadla.


Ing. Zdeněk Hradil, CSc., dlouholetý pracovník v oboru vrtné techniky a technologie
ZÁKLADNÍ, TECHNICKÁ ČÁST 1:

  • Hlavní výhody rotačně příklepných technologií, možnosti a limity jejich aplikace. 
  • Technický vývoj ponorných kladiv a korunek.
  • Vzduchové hospodářství. Potřebná vzestupná rychlost vzduchu, potřebný tlak a objem vzduchu v závislosti na nadmořské výšce vrtání.
  • Výběr ponorného kladiva, kladivové korunky, vrtných trubek a kompresoru.


RNDr. Svatopluk Šeda, člen vedení České asociace hydrogeologů
LEGISLATIVNĚ GEOLOGICKÝ VSTUP:

  • Nejčastější problémy se ztrátou množství nebo kvality vody ze studní, které musela řešit Česká asociace hydrogeologů a jak jim předcházet.


Ing. Zdeněk Hradil, CSc., dlouholetý pracovník v oboru vrtné techniky a technologie
ZÁKLADNÍ, TECHNICKÁ ČÁST 2:

  • Práce s ponornými kladivy. Uvedení kladiva do provozu, přítlak, tah, krouticí moment.
  • Hloubkový dosah ponorných kladiv, podzemní voda ve vrtu, vrtání pěnou, úsporná opatření.
  • Lokalizace chyb a odstraňování poruch. Selhání funkce ponorného kladiva, proplachování, rotace, vibrace, rychlost vrtání, poruchy při provozu vrtné kolony a kladivové korunky
  • Manipulace s kladivovými korunkami, prohlídka korunek a jejich přebrušování.


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 12:00 Školení
12:00 - 13:00 Přestávka na oběd
13:00 - 16:00 Školení

O přestávkách podáváme zdarma občerstvení. Na oběd se lze stravovat přímo v budově nebo v okolních restauracích.
Konec semináře je orientační.

 
Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
2.590,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA příručku „Vrtání ponornými kladivy A – Z“ a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.