zpět na seznam

ŘEŠENÍ SPRÁVNÍCH DELIKTŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
14. 5. 2015 – čtvrtek – od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Martin Zídek - ředitel památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Jiří Klusoň - Ministerstvo kultury ČR

Aktuální novinky související i s novým občanským zákoníkem.
 

  • Základní principy odpovědnosti za správní delikty:

a) Odpovědnost za přestupek (pachatel, jednání, následek, formy zavinění přestupku)
b) Odpovědnost za správní delikt smíšený (pachatel, jednání, následek)
 

  • Přestupky podle § 39 zákona o státní památkové péči:

a) Skutkové podstaty
b) Řízení o přestupcích - zahájení řízení, předmět a rozsah dokazování, lhůty pro vydání rozhodnutí, opravné prostředky
c) Náležitosti rozhodnutí o přestupku
 

  • Správní delikty smíšené podle § 35 zákona o státní památkové péči:

a) Skutkové podstaty
b) Řízení o správních deliktech smíšených - zahájení řízení, předmět a rozsah dokazování, lhůty pro vydání rozhodnutí, opravné prostředky
c) Náležitosti rozhodnutí o správním deliktu smíšeném
 

  • Souběh správních deliktů podle zákona o státní památkové péči a stavebního zákona:

a) Základní principy souběhu správních deliktů
b) Souběh přestupků
c) Souběh správních deliktů smíšených

Doporučená literatura:
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
Seminář je výkladem právních předpisů bez písemných podkladů.

 

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Mediální partnerství:
Propamatky

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.
Seminář je výkladem právních předpisů bez písemných podkladů.