zpět na seznam

OBNOVA PAMÁTEK 2015 – BETON A PAMÁTKOVÁ PÉČE /Praha/

15. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi

Datum a místo konání:
17. - 18. 3. 2015
PŘEDNÁŠKY 17. 3. 2015 - úterý - od 9 do cca 17 h - Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 mapka
Dopravní spojení: konečná stanice metra "Dejvická" na lince "A"
EXKURZE 18. 3. 2015 - středa - dopoledne

Uzávěrka přihlášek:
Pouze při platbě do 20. 2. 2015 odborná publikace k tématu konference ZDARMA!

Záštita a spolupráce:
Národní památkový ústav
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Český národní komitét ICOMOS

Přípravný výbor konference:
Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka
Pavel Jerie - Národní památkový ústav
Prof.Ing.arch.akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT
Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav a Český národní komitét ICOMOS
Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o


PROGRAM PŘEDNÁŠEK 17. 3. 2015 - úterý - od 9 do cca 17 h
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS
Zahájení

Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka
Beton v architektuře a památkové péči

Prof.Ing.arch.Akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT v Praze, vedoucí Ústavu památkové péče
Pavel Jerie - Národní památkový ústav, vedoucí Odboru péče o památkový fond
Beton v památkové péči

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. - Betonconsult s.r.o.
Kořeny betonu v 18. a jeho vývoj v 19. století

Ing. Václav Jandáček – Projektová, konzultační a inženýrská kancelář
Betonové konstrukce od roku 1900 do druhé světové války

Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. - Stavební fakulta VUT v Brně
Degradace betonu a možnosti oprav v souladu s požadavky památkové péče

Ing. Jan Vinař - autorizovaný statik specializovaný na obnovu, konzervaci a rekonstrukce památek
Cement a beton při statickém zajištění a konzervaci památek

Mgr. Jiří Fiala - akademický sochař a restaurátor
Restaurování ušlechtilých cementových omítek a betonů

Prof.Ing.arch. Tomáš Šenberger – Katedra architektury FSv ČVUT, proděkan pro výstavbu
Železobetonové konstrukce textilních etážovek

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., Ing. Milan Hrabánek, Ph.D. - Kloknerův ústav ČVUT, oddělení experimentálních a měřicích metod
Hodnocení fyzikálních a mechanických vlastností betonů z vybraných stavebních konstrukcí 1. pol 20. století

Ing.arch. Karel Kunca
Využití betonu při obnově kláštera sv. Anežky České

 


PROGRAM EXKURZÍ 18. 3. 2015 - středa - dopoledne
Délka exkurzí cca 1 - 1,5 h.
 

Emauzský klášter
(stavební zásahy a architektura 20. století v klášteře Benediktinů na Slovanech - návštěva železobetonových krovů, věží a vybraných prostor Hypšmanovy přístavby)
od 10 h
od 12 h

Klementinum
(železobetonové konstrukce z Machoňovi přestavby, křídlo do Křížovnické ulice, sklepy, Barokní sál, Zrcadlová kaple nebo Astronomická věž)
od 9 h
od 10:30 h

Palác Lucerna
(železobetonové konstrukce, vybrané části interiérů, terasa, postupy oprav)
od 10 h
od 12 h

Muzeum pražského vodárenství

(haly filtrů Podolské vodárny s unikátní betonovou konstrukcí z roku 1930)
od 9 h


Exkurze jsou určené výhradně pro účastníky přednášek 17. 3. 2015.
Z kapacitních důvodů se lze zúčastnit pouze jedné exkurze.
Vybranou exkurzi upřesněte prosím v poznámce objednávky.Poplatky:
Pouze při platbě do 20. 2. 2015 odborná publikace k tématu konference ZDARMA!

  • Vstupné na přednášky dne 17. 3.: 1.690,-Kč
  • Snížené vstupné na přednášky dne 17. 3. pro zaměstnance NPÚ: 1.090,-Kč
  • Snížené vstupné na přednášky dne 17. 3. pro zaměstnance FA ČVUT a členy ČNK ICOMOS: 1.490,-Kč
  • Snížené vstupné na přednášky dne 17. 3. pro studenty magisterského a bakalářského studia VŠ a pro studenty odborných SŠ: 590,-Kč (bez publikace)
  • Exkurze dne 18. 3.: 100,-Kč (pouze pro účastníky přednášek)
  • Odborná publikace k tématu konference: 300,-Kč

Ceny jsou vč. DPH.
Obědy nezajišťujeme, stravování je možné v Akademické restauraci v místě konání nebo v okolních restauracích.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Mediální partnerství:

Propamatky

Prezentace:
Máte-li zájem o propagaci svých výrobků nebo služeb na doprovodné výstavě nebo v publikaci kontaktujte nás prosím ZDE

Uzávěrka přihlášek pro posluchače:
Pouze při platbě do 20. 2. 2015 odborná publikace k tématu konference ZDARMA!
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.