zpět na seznam

VÝTAHY 2015 /Praha/

4. ročník odborného semináře

Datum a místo konání:
4. 6. 2015 – čtvrtek – od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Cílové skupiny:
Vlastníci a správci budov, bytová družstva, výtahářské firmy, projektanti, stavební firmy, investoři, developeři atd.

Přípravný výbor semináře:

  • Ing. Jan Dvořák - generální sekretář, Unie výtahového průmyslu ČR
  • Ing. Bohuslav Kratěna - předseda představenstva, Unie výtahového průmyslu ČR
  • Václav Vaněk - soudní znalec
  • Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o.


Přednášející a obsah semináře:


Ing. Jaroslav Zajíček - odborný referent odboru technické normalizace ÚNMZ:

• Novinky v oblasti technických norem a plán technické normalizace na rok 2015-2016

 

Václav Vaněk - soudní znalec:

• Interpretace k EN 81-20 a 81-50 – CEN/TR 81-12

 

Vladimír Hulena - Unie výtahového průmyslu:

• Poznatky z udělování osvědčení „Autorizovaná servisní firma“ ve smyslu ČSN 27 4002

 

Ing. Jan Dvořák / Ing. Bohuslav Kratěna - Unie výtahového průmyslu:

• Provoz výtahů/povinnosti majitele ve vztahu k ČSN 27 4002 a návodu k používání podle ČSN EN 13 015

 

Ing. Marie Málková - Pražská organizace vozíčkářů:

• Problematika přístupnosti výtahů osobami s omezenou schopností pohybu, poznatky z praxe


Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Odborný garant:
Unie výtahového průmyslu ČR

Mediální partneři:

TZB-info - www.tzb-info.cz - server pro technická zařízení budov
TZB-info

VÝTAHY SERVER - www.i-vytahy.cz - národní oborový informační server
výtahy server


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek pro posluchače:
1.290,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.


Firemní prezentace:

Firmy, které nabízejí výrobky nebo služby související s tématem semináře mohou využít možnost prezentace rozdáním propagačních materiálů a umístěním vlastní samostatně stojící roletky/panelu.

Cena za prezentaci je 2.500,-Kč vč. DPH 21%. Cena nezahrnuje účast na semináři.

V případě zájmu o prezentaci zašlete prosím objednávku na náš e-mail studio@studioaxis.cz s uvedením fakturačních údajů. Poplatek za prezentaci je splatný před akcí.