zpět na seznam

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2015 /Dolní Morava/

2. ročník odborné konference

Datum a místo konání:
1. – 2. 4. 2015 – středa a čtvrtek
Hotel Vista Dolní Morava / GPS souřadnice: 50.1519N, 16.8153E nebo 50°9'6"N, 16°48'55"E

Prezentace přednášejících z konference Podzemní vody 2015 najdete ZDE

3. ročník konference Podzemní vody ve vodárenské praxi 2016 se koná 13. - 14. 4. 2016, Hotel Filipinum, Jablonné nad Orlicí

Podrobné informace a přihlášku najdete ZDE

Cíle konference:
Po úspěšném prvním ročníku této konference, která v plné míře prokázala nezbytnost součinnosti pracovníků vodárenských společností, hydrogeologů, projektantů a úředníků státní správy při využívání a ochraně vodních zdrojů podzemní vody se organizátoři rozhodli uspořádat v roce 2015 druhý ročník této konference, tak jak přislíbili v závěru jejího prvního ročníku.
Zatímco první ročník ukázal, jak široká je paleta úkolů se kterými se musí pracovníci vodárenské a hydrogeologické profese zabývat a jak mnoho je toho ke zlepšování, druhý ročník již bude zaměřen na dva konkrétní a v současné době mimořádně frekventované okruhy.
Plejáda přednášek seznamující nás s aktuálními vodárenskými a hydrogeologickými poznatky, problémy a možnostmi jejich řešení bude tentokrát významně omezena na dva mimořádně aktuální okruhy: „SUCHO“ s podtitulkem „Jak řešit nedostatek podzemní vody způsobený vlivem klimatického sucha“ a „ZEMSKÉ TEPLO“ s podtitulkem „Jak řešit střet zájmů Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana podzemní vody“. Prostor bude samozřejmě otevřen i pro prezentaci poznatků a zkušenosti z praktického života vodárenských společností.
Tak jako při prvním ročníku konference, tak i na konferenci 2015 vystoupí naši špičkoví odborníci, jak z vysokých škol a výzkumné sféry, tak z vodárenské a hydrogeologické praxe a oživením bude nepochybně prezentace aktuálních poznatků z přípravy a realizace nejvýznamnějších akcí a úkolů vážících se k nosným tématům konference, tj. zvládání sucha a nekolizního využívání tepelné energie podzemní vody a horninového prostředí.

Program konference:

1. 4. 2015 středa

 

8,30 – 10,00 prezence účastníků

10,00 – 10,30 Zahájení konference a projevy hostů

10,40 – 12,00 Přednáškový blok I - Sucho                      

10,40 – 11,00 RNDr. Hana Prchalová:           
Sucho a nedostatek vody – Evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR       

11,00 – 11,20 Ing. Eva Soukalová, CSc.:                  
Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách      

11,20 – 11,40 RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.:             
Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení podzemní vody

11,40 – 12,00 RNDr. Josef Datel Ph.D., Ing. Anna Hrabánková:
Riziko sucha a nouzové zásobování v malých vodárenských systémech

12,00 – 13,30 Oběd

13,30 – 16,20 Pokračování přednáškového bloku I - Sucho                  

13,30 – 13,50 Ing. Radek Vlnas:
Přesnost pozorování změn hydrologické bilance z hlediska bilancování využitelných vodních zdrojů

13,50 – 14,10 Ing. Adam Vizina  Ph.D.:         
Vyhodnocení četnosti suchých období v ČR v podmínkách klimatické změny

14,10 – 14,30 RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D.:
Hydraulické modely jako nástroj k prognózám vlivu meteorologického sucha na stav zásob podzemní vody

14,30 – 14,50 Mgr. Hana Semíková:
Metoda pulzního hydraulického štěpení hornin pro účely zeefektivnění jímání podzemní vody nebo zemského tepla

14,50 – 15,10 RNDr. Svatopluk Šeda:
Systémová opatření vedoucí k zmírňování nedostatku vody vlivem sucha

15,10 – 15,40 Káva

15,40 – 16,00 RNDr. Zbyněk Hrkal, Ph.D.:     
Řízená umělá infiltrace jako nástroj proti suchu i povodním – její perspektivy v České republice

16,00 – 16,20 Mgr. Marek Skalický:               
Umělá infiltrace lokality Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

16,20 – 17,30 Přednáškový blok II – diskusní příspěvky k tématu Sucho

16,20 – 16,40 Ing. Jiří Novák, Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.:
Jednotlivé podoby sucha a jejich dopady na vodárenské zdroje na Moravě

16,40 – 17,30 Volné diskusní příspěvky z vodárenské praxe k tématu Sucho

19,00 Večeře……..

2. 4. 2015 čtvrtek

 

9,00 – 12,00 Přednáškový blok III - Tepelná čerpadla  

9,00 – 9,20 Ing. Josef Slováček:
Tepelná čerpadla na českém trhu a jejich perspektiva

9,20 – 9,40 Ing.arch. Pavel Cihelka:  
Vrty pro tepelná čerpadla země-voda a voda-voda. Projekt, realizace, současná legislativa

9,40 – 10,00 Mgr. Michal Havlík:
Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů

10,00 – 10,30 Káva

10,30 – 12,00 Přednáškový blok IV – diskusní příspěvky k tématu tepelná čerpadla

10,30 – 10,50 RNDr. Svatopluk Šeda:            
Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana vodárensky využívaných vodních zdrojů

10,50 – 11,50 Volné diskusní příspěvky z vodárenské praxe k tématu tepelná čerpadla a k jiným problémům k řešení

11,50 – 12,00 Závěr konference

12,00 – 14,00 Oběd a odjezd domů, na sjezdovky a hřebenové trasy v masívu Kralického Sněžníku…… (pobyt si lze prodloužit na celý následující velikonoční víkend)

 

Pořadatelé:
OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

 

Odborná záštita:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Česká asociace hydrogeologů
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Za aktivní účasti:
senátora Petra Šilara


Mediální partneři:
Časopis SOVAK
Časopis Vodní hospodářství
Vodovod.info - portál vodárenství
TZB-info - www.tzb-info.cz - server pro technická zařízení budov
Moderní obec
VAKinfo

Odborní garanti:

RNDr. Svatopluk Šeda -OHGS  s.r.o. Ústí nad Orlicí - kontakt pro přednášející:
Tel.: 465 526 075. E-mail: seda@ohgs.cz

a dále

RNDr. Josef Vojtěch Datel, PhD. - VÚV TGM v.v.i. Praha
Ing. Arch. Pavel Cihelka - Stavební geologie – GEOSAN, s.r.o.
RNDr. Martin Milický - PROGEO, s.r.o. Roztoky

Organizační garant - informace a přihlášky pro posluchače a firemní prezentace:
STUDIO AXIS, spol. s r.o., Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

 

Cena a přihláška pro posluchače:
Poplatek za účast na konferenci (bez ubytování) činí 3.500,-Kč včetně DPH 21% za osobu a zahrnuje veškeré organizační výdaje, texty přednášek v elektronické formě, občerstvení o přestávkách, 2x oběd, 1x večeři.
Daňový doklad vystavíme do 15 dnů po platbě.
Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Přihlášku k účasti v elektronické formě najdete na konci této stránky.

Ceny firemních prezentací:

 

  • Poplatek za prezentaci firmy u stolku je 4.500,- Kč včetně DPH 21% a zahrnuje pronájem stolku o rozměru 140 x 70 cm (výška 71 cm) v předsálí po oba dny konference. Cena nezahrnuje účast na konferenci.
  • Poplatek za prezentaci firmy vlastním reklamním panelem je 2.500,-Kč včetně DPH 21% a zahrnuje pronájem místa pro umístění vlastního panelu, roletky apod. v předsálí po oba dny konference. Cena nezahrnuje účast na konferenci.

Přihlášku k firemní prezentaci zašlete na e-mail: studio@studioaxis.cz

Uzávěrka plateb:
13. 3. 2015


Konference je akreditována pro celoživotní vzdělávání členů ČKAIT a u MV pro vzdělávání úředníků veřejné samosprávy.

 

Další informace:
 

  • Ubytování si objednává a hradí každý účastník konference individuálně v Hotelu Vista, Velká Morava 46, 561 69 Dolní Morava.
    MAPKA
    GPS souřadnice: 50.1519N, 16.8153E nebo 50°9'6"N, 16°48'55"E

Ceník ubytování najdete na konci stránky.
Objednávky ubytování zasílejte na e-mail: fetr@dolnimorava.cz 
Dotazy: PO-PÁ / 9:00 - 15:00 / Luboš Fetr / 731 139 301
Podrobnosti o hotelu: http://www.hotel-dolnimorava.cz/

Ubytování v Hotelu Vista Dolní Morava zahrnuje vstup zdarma do wellness (bazén, vířivka, sauna, parní lázeň, atd.). Doporučujeme včasnou rezervaci ubytování z důvodu volných kapacit hotelu a při rezervaci oznamte, že jste účastníci konference !!!
V případě volných kapacit si lze pobyt prodloužit i nad rámec konference.

 

  • Pro zájemce o lyžování - dolní stanice vleků se nachází v těsné blízkosti hotelu - viz:

http://www.dolnimorava.cz/sjezdovky-a-vleky/
Lze využít služeb půjčovny lyžařského vybavení.

Související dokumenty: