zpět na seznam

NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
13. 9. 2016 – úterý – od 9 do 16 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:

Ing. Jiří Košulič - víceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, gestor expertní skupiny pro ceny a veřejnou zakázku a člen expertní skupiny MMR k novému zákonu.

Veřejné zakázky podle nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který je účinný od 1. 10. 2016 stejně jako prováděcí předpisy č. 168/2016 Sb., 169/2016 Sb. a 170/2016 Sb.

  • Základní principy nového zákona č. 134/2016 Sb., nové pojmy a související právní předpisy
  • Zadávací podmínky
  • Dokumentace pro zadávání a soupis prací
  • Kvalifikační požadavky
  • Hodnotící kritéria
  • Podání nabídek, otevírání obálek, posouzení nabídek, opravy v nabídkovém rozpočtu
  • Důvody pro vyloučení uchazeče včetně MNNC (mimořádně nízká cenová nabídka)
  • Hodnocení nabídek
  • Opravné prostředky

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 12:00 Školení
12:00 - 13:00 Přestávka na oběd
13:00 - 16:00 Školení

O přestávkách podáváme zdarma občerstvení. Na oběd se lze stravovat přímo v budově nebo v okolních restauracích.
Konec semináře je orientační.

 
Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
2.590,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.