zpět na seznam

STAVEBNÍ ZÁKON - AKTUÁLNÍ ZMĚNY /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
20. 4. 2017 - čtvrtek - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Václava Koukalová a JUDr. Zdeňka Vobrátilová - Česká společnost pro stavební právo
 

 • Stavební zákon (č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku a dalším novým právním předpisům
 • Prováděcí vyhlášky 
 • Informace o připravované novele stavebního zákona
 • Umisťování staveb a zařízení
 • Stavební řízení
 • Územní řízení
 • Ohlašování a povolování staveb
 • Vznik práva k užívání stavby
 • Správní delikty
 • Autorizovaný inspektor
 • Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.