zpět na seznam

NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
7. 2. 2017 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:

Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. - specialista na zákon o veřejných zakázkách, advokát, Mendelova univerzita

Veřejné zakázky podle nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek účinného od 1. 10. 2016 a prováděcí předpisy č. 168/2016 Sb., 169/2016 Sb. a 170/2016 Sb.
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a zkušenosti s jeho aplikací se zaměřením na stavební veřejné zakázky v roce 2017.

 

 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a přehled změn
 • Nové prováděcí předpisy k zákonu s ohledem k profilu zadavatele a technickým podmínkám na stavební práce
 • Elektronizace veřejných zakázek
 • Druhy veřejných zakázek a pojetí veřejných zakázek na stavební práce
 • Specifika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek
 • Zadávací řízení podle nového zákona 
 • Nový zákon i VZ z pohledu zadavatelů a dodavatelů
 • Zadávací dokumentace a kvalifikace - chyby a nástrahy s příklady
 • Proces výběrů dodavatelů, analýza vybraných druhů, řešení víceprací 
 • Hodnocení nabídek a modelové hodnocení dle kvality členů týmu
 • Nejčastější chyby při realizaci výběrových řízení na dodavatele a příklady zadání s rozborem častých chyb
 • Přezkum veřejných zakázek 
 • Diskuse

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
2.490,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.