zpět na seznam

ŘEŠENÍ SPRÁVNÍCH DELIKTŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE OD 1. 7. 2017 /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
11. 5. 2017 - čtvrtek - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Martin Zídek - ředitel památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Jiří Klusoň - Ministerstvo kultury ČR

Aktuální novinky související s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

  • Základní principy odpovědnosti za přestupky:

a) Pojem přestupku

b) Odpovědnost za přestupek fyzické osoby

c) Odpovědnost za přestupek právnické osoby a podnikající fyzické osoby

 

  • Přestupky podle § 35 a § 39 zákona o státní památkové péči:

a) Skutkové podstaty

b) Řízení o přestupcích - zahájení řízení, předmět a rozsah dokazování, lhůty pro vydání rozhodnutí, opravné prostředky

c) Náležitosti rozhodnutí o přestupku

 

  • Souběh přestupků a společné řízení o přestupcích více pachatelů:

a) Základní principy souběhu přestupků

b) Spolupachatelství podle přestupkového zákona

 

Doporučená literatura:

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Připravovaný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích


Seminář je výkladem právních předpisů bez písemných podkladů.

 

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Mediální partnerství:
Propamatky


Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.
Seminář je výkladem právních předpisů bez písemných podkladů.