zpět na seznam

ZÁKON O KATASTRU NEMOVITOSTÍ /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
1. 6. 2017 - čtvrtek - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Eva Barešová - vedoucí Samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, spoluautorka nového katastrálního zákona

* Novely katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. a prováděcích předpisů
* Nová vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 nabyla účinnosti 1. 4. 2017 

 

 • novely katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. a prováděcích předpisů
 • vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 • katastr nemovitostí jako veřejný seznam
 • předmět evidence katastru nemovitostí v důsledku uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku
 • ukázky způsobu zápisu práv (např. stavba součástí pozemku, přídatné spoluvlastnictví, právo stavby, svěřenský fond, právo stavby)
 • stavba jako součást pozemku, stavba jako součást práva stavby, zápis údajů o budově, včetně vlastnického práva, rozestavěné budovy, dočasné budovy, jednotky, druhy zápisů práv (vklad, záznam a poznámka), zápisy jiných údajů
 • vkladové řízení, náležitosti návrhu na vklad (i elektronického), přílohy návrhu, zahájení vkladového řízení bez návrhu informace o plombě, služba sledování změn, přezkum soukromé listiny a veřejné listiny ve vkladovém řízení
 • lhůta pro rozhodnutí o povolení vkladu podle správního řádu (význam lhůty, po kterou nelze povolit vklad)
 • záznam a poznámka, zápisy jiných údajů  
 • poskytování údajů z katastru nemovitostí
 • digitalizace katastrálních map
 • revize údajů katastru nemovitostí
 • odstraňování zápisů na nežijící nebo neznámé vlastníky
 • diskuse a odpovědi na dotazy

 

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.
Seminář je výkladem právních předpisů bez písemných podkladů.