zpět na seznam

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2017 /Jablonné nad Orlicí/

4. ročník odborné konference

Datum a místo konání:
29. - 30. 3. 2017 - středa a čtvrtek
Hotel Filipinum, Aloise Hanuše 141, 561 64 Jablonné nad Orlicí MAPKA

Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace:
10. 3. 2017 nebo při naplnění kapacity sálu

Cíle konference: 

První tři ročníky konference se těšily Vašemu mimořádnému zájmu, protože jsme se, zdá se, trefili přesně do toho, co o podzemních vodách ve Vaší vodárenské praxi potřebujete vědět.  Z prvního ročníku vyplynula nezbytnost součinnosti pracovníků vodárenských společností, hydrogeologů, projektantů a úředníků státní správy při využívání a ochraně vodních zdrojů podzemní vody, ve specializovaném druhém a třetím ročníku jsme se zabývali problémy Sucha, Zemského tepla, Bilancí zásob podzemní vody a Optimalizací jímacích území a již je před námi ročník čtvrtý. Ten má tentokrát trošku vyzývavý podtext – KOMPROMISY, nebudou však chybět ani aktuality a zajímavosti z vodárenské hydrogeologie.

Tak jako při prvních třech ročnících konference, tak i na konferenci 2017 vystoupí naši přední odborníci jak z vysokých škol a výzkumné sféry, tak z vodárenské a hydrogeologické praxe. Bonusem tentokrát bude ukázka přístrojů využívaných pro hydrogeologický průzkum a prezentace materiálů a přístrojů používaných ve vodárenské praxi.


Program konference:
 

  • 29. 3. 2017 středa


8,30 – 10,00 Příjezd, prezence, ubytování / Občerstvení

10,00 – 11,00 Zahájení konference a projevy hostů

11,00 – 12,00 Přednáškový blok I

11,00 – 11,20 RNDr. Renata Kadlecová:
Přínosy projektu "Rebilance zásob podzemních vod"

11,20 – 11,40 Ing. Jiří Kožušníček, Mgr. Jana Dušková:
Pro koho je voda a jak ji chránit a kde jsou hranice kompromisů  

11,40 – 12,00 Ing. Jiří Novák, Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.:
Jak je to s využíváním podzemních vod z pohledu provozovatele vodárenské infrastruktury

12,00 – 14,00 Oběd

14,00 – 15,40 Přednáškový blok II

14,00 – 14,20 Ing. Jan Uhlík, Ph.D.:
Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů

14,20 – 14,40 Ing. Jiří Beránek:
Možnosti nakládání s daty o vodních zdrojích s využitím aplikace „eSIMON“ 

14,40 – 15,00 RNDr. Pavel Špaček:
Hospodaření a nakládání se srážkovou vodou v legislativě, technických normách a v praxi

15,00 – 15,20 RNDr. Svatopluk Šeda:
Výjimečné povolení k vsakování odpadních vod do vod podzemních

15,20 – 15,40 RNDr. František Pastuzsek, Mgr. Ivo Černý:                                                    
Kdy vrt regenerovat a kdy je lépe vyhloubit vrt nový

15,40 – 16,10 Občerstvení

16,10 – 18,00 Přednáškový blok III

16,10 – 16,30 Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.:                                 
Funkce geofyzikálního průzkumu při lokalizaci hydrogeologických vrtů

16,30 – 16,50 Mgr. Petr Nakládal:
Mystéria vrtů

16,50 – 17,10 Ing. Dalibor Slavík:
Vystrojovací materiály pro vodárenské vrty

17,10 – 17,30 Ing. Miloš Popelář, RNDr. Svatopluk Šeda:                   
Jak projektovat obnovu jímacích území a rizika navržených řešení

17,30 – 18,00 Volné diskusní příspěvky z vodárenské praxe

19,00 Společenský večer
 

  • 30. 3. 2017 čtvrtek


9,00 – 10,00 Přednáškový blok IV      

9,00 – 9,20 Ing. Radek Vlnas:
Reálné dopady sucha 2015 a 2016 na podzemní vody

9,20 – 9,40 Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.:
Pesticidy v podzemních vodách ČR

9,40 – 10,00 Ing. Juraj Barborik:
Kanalizační potrubní systém pro ochranu podzemních vod

10,00 – 10,30 Občerstvení

10,30 – 12,00 Přednáškový blok V

10,30 – 10,50 Mgr. Petr Nakládal:
Geofyzika a podrobné geologické mapování, aneb kdy voda teče podle geologických map

10,50 – 11,20 RNDr. Daniel Smutek:
Radosti a strasti hydrogeologa

11,20 – 12,00 Volné diskusní příspěvky z vodárenské praxe a závěr konference

12,00 – 13,30 Oběd

13,30 – 15,00 Bonusový program:

Prezentace přístrojů pro hydrogeologický průzkum a vodárenství s výkladem
- geofyzikální přístroje,
- přístroje na měření vsaku,
- přístroje pro měření odběru podzemních vod v objektech bez elektrické energie a přenos dat,
- přístroje pro monitoring provozních stavů vodojemů a jiných vodárenských objektů v místech bez elektrické energie a přenos dat,
- vystrojovací materiály do vrtů

 

Konference je akreditována pro celoživotní vzdělávání členů ČKAIT a u MV pro vzdělávání úředníků veřejné samosprávy.

 

Pořadatelé:
FINGEO s.r.o., Ústí nad Orlicí
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Odborná záštita:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Česká asociace hydrogeologů

Za aktivní účasti:
senátora Petra Šilara

Odborní garanti:
RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef Vojtěch Datel, PhD.
Ing. Jan Uhlík, PhD.
Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.

Organizační garant - přihlášky a informace pro posluchače a prezentace:

STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Mediální partneři:
Časopis SOVAK
Časopis Vodní hospodářství
Enviweb

Vodovod.info

Cena pro posluchače:

Poplatek za účast na konferenci (bez ubytování) je 3.500,-Kč včetně DPH 21% za osobu a zahrnuje veškeré organizační výdaje, sborník v elektronické formě, občerstvení o přestávkách, 2x oběd, 1x večeři.
Daňový doklad vystavíme do 15 dnů po platbě.
Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Cena za firemní prezentaci:

Poplatek za prezentaci firmy vlastním reklamním panelem je 2.500,-Kč včetně DPH 21% a zahrnuje pronájem místa pro umístění vlastního panelu, roletky apod. ve vstupní hale po oba dny konference. Poplatek nezahrnuje vstupné na konferenci. V případě zájmu nám prosím zašlete závaznou objednávku s uvedením fakturačních údajů na náš e-mail: studio@studioaxis.cz

Ubytování:

Ubytování si objednává a hradí předem každý účastník konference individuálně:
Hotel Filipinum***, Aloise Hanuše 141, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 465 641 888  /  Mobil: 602 694 111  /   E-mail: hotel@filipinum.cz
www.filipinum.cz

Při objednávce ubytování je nutné nahlásit, že jste účastníci konference!

Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace:
10. 3. 2017 nebo při naplnění kapacity sálu.