zpět na seznam

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018 /Rychnov nad Kněžnou/

5. ročník odborné konference

Datum a místo konání:
4. - 5. 4. 2018 - středa a čtvrtek
Hotel Studánka***, Letovisko Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou mapka

Cíle konference: 

Jubilejní pátý ročník Konference se tentokrát uskuteční v novém prostředí v hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou, protože Váš zájem účastnit se těchto konferencí převýšil možnosti našeho domovského místa v Jablonném nad Orlicí. Kapacita hotelu uprostřed lesů, nad Ivanským jezerem, v těsné blízkosti Rychnova nad Kněžnou, umožní příjezd a pohodlí k jednání pro více než 200 účastníků.

Minulý ročník s trošku provokativním kontextem KOMPROMISY nám ukázal, že kompromisy jsou na místě tam, kde nevíme, nejsme si jisti, nebo kde určitá „úlitba“ kvalitě či optimálnímu přístupu k řešení nepoškozuje vodárenské zájmy. Jednoznačně však bylo konstatováno, že zdroje podzemní vody, tedy jímací objekty, musejí být bez jakýchkoliv kompromisů prováděny nebo regenerovány v nejlepší kvalitě a parametrech, umožňujících jejich dlouhodobý nekolizní provoz. Jak toho dosáhnout? Na to se budeme snažit odpovědět v rámci 5. ročníku konference „Podzemní vody ve vodárenské praxi“.

Celý letošní program je opět rozdělen do přednáškových bloků, tak jak kontinuálně příprava a provádění jímacích objektů podzemní vody pro veřejné zásobování reálně probíhá. Začneme hydrogeologickým průzkumem, jehož závěry by jasně měly odpovědět na to, kolik vody v řešeném jímacím území máme, jaká je její kvalita, jak jsou jednotlivé zvodně pod sebou uloženy, které z nich jsou vhodné pro vodárenské využití, kde umístit nové jímací objekty a případně jak obnovit nebo doplnit ty současné. Navazuje komplexní právní pohled na stavbu jímacích objektů podzemní vody a správní postupy při jejich povolování, údržbě, obnově či zrušení. V dalším bloku zazní přednášky na konkrétní způsoby řešení výstavby nových a obnovu stávajících jímacích objektů. V rámci návazného dvojbloku zazní několik přednášek na téma získávání a hodnocení podkladů při přípravě výstavby, obnovy a ochrany jímacích území a v závěrečném přednáškovém bloku uslyšíme příspěvky na téma techniky pro budování a obnovu dlouhodobě funkčních jímacích objektů. Evidentní slabina, jejíž náprava nebude snadná. Nebude samozřejmě chybět diskuze, Vás posluchačů a přítomných přednášejících, které tentokrát téměř bez výjimky spojuje znalost získaná ve vodárenské praxi.

 

Program konference:
 

  • 4. 4. 2018 středa

 

8,30 – 10,00 Příjezd, prezence, ubytování / Občerstvení
10,00 – 11,00 Zahájení konference a projevy hostů

1. přednáškový blok: Úvod do problematiky jímacích objektů podzemní vody určených pro veřejnou potřebu

11,00 – 11,30 RNDr. Svatopluk Šeda:        
Hydrogeologický průzkum jako první fáze prací na nových jímacích objektech podzemní vody a role hydrogeologa při jejich stavbě, údržbě nebo obnově

11,30 – 12,00 JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.:
Stavba jímacího objektu podzemní vody z hlediska práva a správní postupy při jeho povolování, údržbě, obnově či zrušení

12,00 – 13,30 Oběd

2. přednáškový blok: Varianty optimalizace jímacích území určených pro  veřejnou potřebu  

13,30 – 14,00 RNDr. Svatopluk Šeda:
Parametry nových jímacích objektů

14,00 – 14,30 RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., Ing. Anna Hrabánková:                   
Ochrana současných, obnovovaných nebo nových jímacích území podzemní vody

14,30 – 15,00 Jiří Šíma, DiS., Ing. Šárka Kerclová:
Obnova gravitačního prameniště v Mariánských Lázních

15,00 – 15,30 Mgr. Tomáš Novotný:
Obnova havarovaného přetokového vrtu LO 15/1 v jímacím území Pekla

15,30 – 16,00 Občerstvení

3. přednáškový blok: Postupy řešení 1. část

16,00 – 16,20 Ing. Jan Uhlík Ph.D., RNDr. Martin Milický:
Modelová simulace odběrů podzemní vody - podklad pro rozhodování o ochraně a rozvoji vodního zdroje (bilance, doba dotoku k jímacím objektům)

16,20 – 16,40 doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.:
Limity numerického modelování pro určení zdrojů podzemní vody na současných případech z ČR

16,40 – 17,00 Ing. Jakub Průša:
Čerpací zkoušky jako základní diagnostická pomůcka pro určování technického stavu jímacích objektů

17,00 – 17,20 RNDr. Martin Procházka:
Karotáž pro návrh optimálního způsobu regenerace vrtů a některé překvapivé závěry o proudění podzemních vod ve vrtech

17,20 – 17,40 RNDr. Petr Kohout:
Možnosti ochrany vodárenských zdrojů před poškozováním prostředky pro ochranu rostlin

17,40 – 18,00 Mgr. Petr Nakládal:
Technické nedostatky ve výstroji vodárenských vrtů           

19,00 – 21,00 Večeře
Do 24,00 Společenský večer

 

  • 5. 4. 2018 čtvrtek

 

4. přednáškový blok: Postupy řešení 2. část

9,00 – 9,30 Mgr. Martin Blažíček:
Parametry čerpadel a registrační technika do vrtů a způsob jejich instalace do jímacích objektů

9,30 – 10,00 RNDr. Jaromír Šantrůček:
Chemické rozbory vod a využití jejich výsledků ve vodárenské praxi

10,00 – 10,30 Občerstvení

5. přednáškový blok: Technika pro provádění jímacích objektů podzemní vody

10,30 – 11,00 Ing. Dalibor Slavík:  
Typy vrtných souprav, používaných technologií a vystrojovacích materiálů pro provádění jímacích objektů pro veřejnou potřebu

11,00 – 11,30 RNDr. Ján Pavlech:
Provádění víceúčelových širokoprofilových studní

11,30 – 12,00 Diskuze a závěr konference
12,00 – 13,30 Oběd, odjezdy

 

Konference je akreditována pro Celoživotní vzdělávání ČKAIT a u MV pro vzdělávání úředníků veřejné samosprávy.

 

Pořadatelé:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
FINGEO s.r.o., Choceň
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha

Odborná záštita:

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Česká asociace hydrogeologů

Odborní garanti:

RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.
Ing. Dalibor Slavík

Organizační garant - přihlášky a informace pro posluchače a prezentace:

STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz

 

Mediální partnerství:
Vodovod.info - vodárenský portál
EnviWeb
Nase-voda.cz
Vodárenství.cz

Cena pro posluchače:
Poplatek za účast na konferenci (bez ubytování) je 3.800 Kč včetně DPH 21% za osobu a zahrnuje veškeré organizační výdaje, texty přednášek v elektronické formě, občerstvení o přestávkách, 2x oběd a 1x večeři.
Na základě přihlášky vystavíme fakturu (daňový doklad) jejíž úhrada bude definitivním potvrzením Vaší účasti. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.
Elektronickou přihlášku pro posluchače najdete na konci této stránky.

Cena za firemní prezentaci:

Poplatek za prezentaci firmy vlastním reklamním panelem je 4.500 Kč včetně DPH 21% a zahrnuje pronájem místa pro umístění vlastního panelu, roletky apod. ve vstupní hale po oba dny konference. Poplatek nezahrnuje vstupné na konferenci.

V případě zájmu nám prosím zašlete závaznou objednávku s uvedením fakturačních údajů na náš e-mail: studio@studioaxis.cz


Ubytování:

Ubytování je možné přímo v místě konání a každý účastník konference si jej objednává a hradí individuálně:
Hotel Studánka***, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 389 200 / E-mail: recepce@hotelstudanka.cz
http://www.hotelstudanka.cz/
Při objednávce ubytování je nutné nahlásit, že jste účastníci konference!