zpět na seznam

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - EIA /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
12. 6. 2018 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Pozor změna - původní termín byl 24. 4. 2018

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. - ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí
 

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem.

Účastníci budou podrobně seznámeni s posledními zásadními změnami v oblasti EIA, tj. s novelou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018, která zavádí 2 zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a s tzv. transpoziční novelou zákona o EIA, která provádí mnohé další podstatné změny, např. ve věci platnosti stanoviska EIA.
 

Program

 • účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí, charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice) včetně aktuálních trendů
 • podrobný výklad základních institutů EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy (viz níže)
  • předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování
  • základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost apod.
  • zjišťovací řízení – postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení a jeho soudní přezkoumatelnost
  • stanovisko EIA – obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace)
  • pravidla pro postup v tzv. navazujícím řízení – zveřejňování informací, možnost vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení apod.
  • soudní přezkum
 • podrobná charakteristika posledních významných změn legislativy
  • tzv. transpoziční novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 326/2017 Sb. účinný od 1. 11. 2017)
   • transpozice revidované EIA směrnice (2014/52/EU), úprava u tzv. podlimitních záměrů, změny u platnosti stanoviska EIA, nové znění přílohy č. 1 apod.
  • novela stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dalších předpisů (zákon č. 225/2017 Sb. účinný od 1. 1. 2018)
   • nová úprava tzv. spojených (sloučených) řízení podle stavebního zákona (územní řízení s EIA, společné územní a stavební řízení s EIA)


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.490,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.