zpět na seznam

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
16. 10. 2018 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:
 

Doc. Ing. Jan Masopust, CSc. – Fakulta stavební ČVUT v Praze, autor několika odborných publikací zaměřených na zakládání staveb
 

1) Postavení EC 7 v rámci Eurokódů, Národní příloha, aktuální stav

 

2) Obecné údaje

            - rozsah platnosti,

            - předpoklady,

            - zásady a aplikační pravidla,

            - důležité definice

 

3) Všeobecné zásady navrhování geotechnických konstrukcí

            - požadavky na návrh,

            - návrhové situace,

            - trvanlivost,

            - návrh výpočtem,

            - zatížení a jeho druhy,

            - vlastnosti základových půd,

            - charakteristické hodnoty geotechnických parametrů základové půdy,

            - návrhové hodnoty (zatížení, vlastností základové půdy, geometrických údajů),

            - mezní stavy porušení (EQU, STR, GEO, UPL, HYD),

            - návrhové přístupy (1., 2., 3., vztlak, proudový tlak),

            - mezní stavy použitelnosti,

            - návrh přijetím normativních opatření,

            - zatěžovací zkoušky a zkušební modely,

            - observační metoda,

            - obsah zprávy o geotechnickém návrhu

 

4) Geotechnické podklady a údaje

            - důležitost a druhy geotechnického průzkumu,

            - vyhodnocení geotechnických parametrů,

            - poznámky a vysvětlení k důležitým vlastnostem základové půdy,

            - zpráva o geotechnickém průzkumu - její min. obsah a presentace

 

5) Geotechnická rizika,

 

6) Plošné základy

            - mezní stavy,

            - metody stanovení mezního stavu únosnosti,

            - odolnost proti usmyknutí,

            - mezní stav použitelnosti (výpočet sedání),

            - konstrukční zásady, ochrana základové spáry

           

7) Pilotové základy

            - mezní stavy,

            - návrhové metody a návrhová doporučení,

            - zatěžovací zkoušky pilot,

            - osové zatížení pilot,

            - příčné zatížení pilot,

            - konstrukční pravidla,

            - stavební dozor,

           

8) Kotvení geotechnických konstrukcí

            - definice,

            - mezní stavy a návrhové situace,

            - návrh kotvení (výpočty, zkoušky)

 

9) Metody zajišťování stavebních jam

 

10) Opěrné konstrukce

            - definice,

            - mezní stavy a zatížení,

            - zemní tlaky a jejich stanovení,

            - účinky vody, zejména podzemní,

            - celková stabilita (vnější stabilita),

            - vnitřní stabilita kotvených konstrukcí

 

11)   Injektáže a metody zlepšování vlastností základových půd

            - injektáže klasické:  zpevňovací, těsnící, kompenzační

            - injektáže tryskové,

            - štěrkové pilíře.

 

12)   Otázky a odpovědi na ně


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před akcí nebo při naplnění kapacity sálu.


Přihláška pro posluchače s podmínkami účasti:
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pouze na tuto akci.