OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvodní strana / Ochrana osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je STUDIO AXIS, spol. s r.o., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 25069586, DIČ: CZ25069586, registrace u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46980.

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je vzdělávací společnost, která získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (GDPR), a to v souvislosti s objednávkami a dodávkami našich služeb nebo zboží, provozem internetových stránek a zasíláním informací o našich připravovaných vzdělávacích akcích.

 

Abychom mohli zpracovat Vaše objednávky a zajistit vámi objednané služby nebo zboží, potřebujeme znát a dále zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu dle typu objednatele a rozsahu objednávky: jméno a příjmení, obchodní jméno, IČ, DIČ, adresa objednatele, doručovací adresu, e-mail, telefonní čísla, číslo bankovního účtu. V případě vzdělávání úředníků územních samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb. potřebujeme také znát a dále zpracovávat datum a místo narození.

 

Přístup k osobním údajům pouze v nezbytně nutném rozsahu má externí zpracovatel účetnictví, které jsme povinni ze zákona vést a externí poskytovatel webových služeb.

 

Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Jsme povinni dodržovat základní zásady bezpečnosti, zabezpečujeme přístup do počítače k uživatelským účtům heslem, používáme firewall a antivirový program, který pravidelně aktualizujeme. Neukládáme data na veřejných úložištích. Vše v souladu s GDPR. Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů.

 

Tímto nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu a zasíláním aktuálních informací o našich připravovaných vzdělávacích akcích.

Váš souhlas je udělován na dobu neurčitou a je možné jej kdykoli písemně odvolat na adrese: studio@studioaxis.cz

 

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu k dalšímu zpracování Vašich osobních údajů využijte naše kontaktní údaje. V této souvislosti máme povinnost zkontrolovat Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.