zpět na seznam

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2019 /Rychnov nad Kněžnou/

6. ročník odborné konference

Datum a místo konání:
10. - 12. 4. 2019 - středa až pátek
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou mapka

Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace:

11. 3. 2019 nebo při naplnění kapacity sálu

 

Téma konference:

ÚZEMÍ VYHRAZENÁ PRO ODBĚR VODY PRO LIDSKOU SPOTŘEBU

 

Cíle konference: 
 

První leden 1994 byl pro mnoho „vodáren“ zásadním dnem, kdy se začaly z někdejších krajských podniků vodovodů a kanalizací konstituovat nové podnikatelské subjekty, které od té doby vlastní a/nebo provozují vodárenskou infrastrukturu. V roce 2019 tedy oslavujeme již 25 let od jejich vzniku a 6. ročník odborné konference PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI, tentokrát 3-denní, si dovolujeme věnovat tomuto významnému výročí.

Sejdeme se opět v hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou, kde kapacita hotelu uprostřed lesů, nad Ivanským jezerem, v těsné blízkosti Rychnova nad Kněžnou, umožní příjezd a pohodlí k jednání pro více než 200 účastníků. Tento ročník bude právě na počest výročí řady vodárenských podniků 3-denní, a jeho součástí bude kromě celé řady zajímavých přednášek slavnostní večer a exkurze do míst, kde lze v budoucnu očekávat vznik alternativního zásobování Východočeské vodárenské soustavy pitnou vodou v množství až 500 l/s.

Minulý ročník byl věnován zdrojům podzemní vody pro lidskou spotřebu. Rámcově jsme se seznámili se stavem jímacích objektů podzemní vody a s rozvíjející se aktivitou, kterou jsme nazvali Renesance vodárenské hydrogeologie. V rámci letošního ročníku bychom Vám během prvního dne konference rádi představili výsledek prvních „krůčků“ hydrogeologické renesance, ale i to, čemu říkáme hydrogeologické baroko, čili jen tak něco pro oko. Druhý den pak bude věnován problematice oblastí zdrojů pro lidskou spotřebu, tedy území, kde se podzemní voda tvoří a akumuluje, odolávajíc více či méně úspěšně antropogennímu tlaku. Přednášková část konference bude zakončena slavnostním večerem v režii společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, slavící právě 25 let od jejího vzniku. A kdo bude schopen ráno vstát, pro toho je připravena exkurze do míst potenciálního odběru podzemní vody z hydrogeologického rajónu 4270 Vysokomýtská synklinála (uvidíte nově regenerované přetokové vrty s vydatností až 100 l/s) a do míst, kde se pod Orlickými horami uvažuje s vybudováním přehradních nádrží na pitnou vodu (vodárenská přehrada Pěčín nebo nádrž Mělčany, která by mohla sloužit i jako zdrojové místo umělé infiltrace povrchové vody do vod podzemních).Předběžný program konference:

 

10. 4. 2019 středa

  8,30 – 10,00 Příjezd, prezence, ubytování / Občerstvení

10,00 – 11,00 Zahájení konference a projevy hostů

11,00 – 12,00 1. přednáškový blok – obnova jímacích území, nové metody regenerace zdrojů vody

12,00 – 13,30 Oběd

13,30 – 18,00 2. přednáškový blok s odpoledním občerstvením – zkušenosti, poznatky, ukázky řešení

19,00 – 21,00 Večeře

Do 24,00 Volný prostor pro neformální diskusi a přátelská setkání

 

11. 4. 2019 čtvrtek

  9,00 – 10,00 3. přednáškový blok – oblasti zdrojů vody pro lidskou spotřebu, jejich vymezení, právní statut, rizika, limitující činnosti, aj.

10,00 – 10,30 Občerstvení

10,30 – 12,00 4. přednáškový blok – vodárenský „provoz“ oblasti zdrojů vody pro lidskou spotřebu

12,00 – 13,30 Oběd

13,30 – 16,30 5. přednáškový blok s odpoledním občerstvením – zajímavosti z oboru

16,30 – 17,00 Závěr konference

19,00 – 24,00 Slavnostní společenský večer

 

12. 4. 2019 pátek

  9,00 – 12,00 Exkurse po východočeských lokalitách, vlastní doprava, v případě většího zájmu doprava autobusová (za příplatek)

 

 

Organizační harmonogram:

 

  • Předběžné přihlášky k prezentaci s abstrakty příspěvků zasílejte do 22. 12. 2018 na adresu seda@fingeo.cz

 

  • Příspěvky k prezentaci budou vybrány odbornými garanty a výsledky výběru budou uchazečům sděleny do 15. 1. 2019

 

 

  • Termín dodání vybraných příspěvků do 11. 3. 2019. Tyto příspěvky budou zařazeny do elektronického sborníku

 

  • Termín uzávěrky přihlášek pro posluchače a firemní prezentace je 11. 3. 2019, nebo při naplnění kapacity

 

 

Pořadatelé:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
FINGEO s.r.o., Choceň
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha

Odborná záštita:

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Česká asociace hydrogeologů

Odborní garanti:
RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.
Ing. Jan Uhlík, Ph.D.

 

Organizační garant – přihlášky a informace pro posluchače a prezentace:
STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz


Cena pro posluchače:

Poplatek za účast na konferenci (bez ubytování) je 3.800 Kč včetně DPH 21% za osobu a zahrnuje veškeré organizační výdaje, texty přednášek v elektronické formě, občerstvení o přestávkách, 2x oběd, 1x večeři, 1x slavnostní večeři, účast na exkursi (bez ceny za případnou autobusovou dopravu).
Daňový doklad vystavíme do 15 dnů po platbě. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.
 

Cena za firemní prezentaci:
Poplatek za prezentaci firmy vlastním reklamním panelem je 4.500 Kč včetně DPH 21% a zahrnuje pronájem místa pro umístění vlastního panelu, roletky apod. ve vstupní hale po oba dny konference. Poplatek nezahrnuje vstupné na konferenci.
V případě zájmu nám prosím zašlete závaznou objednávku s uvedením fakturačních údajů na náš e-mail: studio@studioaxis.cz

 

Ubytování:
Ubytování je možné přímo v místě konání a každý účastník konference si jej objednává a hradí individuálně:
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 389 200 / E-mail: recepce@hotelstudanka.cz
http://www.hotelstudanka.cz/
Při objednávce ubytování je nutné nahlásit, že jste účastníci konference!

 

Konference je akreditována v programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a u MV pro vzdělávání úředníků veřejné samosprávy.


Přihláška pro posluchače s podmínkami účasti:
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pouze na tuto akci.