zpět na seznam

VLIV NOVODOBÝCH MATERIÁLŮ NA ŠÍŘENÍ POŽÁRU /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
21. 5. 2019 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:
 

Mjr. Ivana Nohová - 2. viceprezidentka PKPO:

Požární bezpečnost staveb a právní předpisy

- Požadavky na stavební výrobky podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- Prohlašování vlastností stavebních výrobků podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
- Vady projektové dokumentace a zhotovených staveb podle zákona č. 89/2012 Sb., ve smyslu pozdějších předpisů

Ing. Pavel Rydlo - PKPO:

Vývoj a současný stav v oblasti lehkých požárně odolných střech halových staveb v ČR
Vývoj, aktuální konstrukce na trhu i úskalí, které projektanty i zástupce stavebního dozoru mohou potkávat v oblasti požární odolnosti lehkých halových střech.

Zateplovací systémy ETICS s novými typy sendvičových izolantů.
Nová cesta bezpečného zateplování stěn zohledněná i v nové ČSN 73 0810:2016, kdy komplikované dosud používané střídání EPS a pruhů MW je možno nahradit jiným typem zateplení, avšak pouze při splnění velkorozměrové zkoušky, která proběhla v PAVUS Veselí n. L. 

Ing. Robert Hošek - PKPO:

Zjišťování požární odolnosti vertikálních konstrukcí
Dnes je nutné zkoušet konstrukce v požadované aplikační výšce nebo je možné posuzovat statickou způsobilost konstrukcí za požáru teoreticky - dle metodiky EOTA TR35.

Požární odolnost jako jedna ze základních „užitných“ vlastností systémových konstrukcí.
Výšky příček, šachtových stěn a předstěn, rozšířená statika požárních podhledů, samonosné podhledy, požární obklady ocelových nosníků a sloupů atd.

Konstrukce suché výstavby
Popis požární zkoušky unikátní sádrokartonové příčky s deskami určené pro suchou výstavbu. 

Ing. Karel Sedláček, Ph.D. - PKPO:

Nové i alternativní tepelněizolační materiály na evropských trzích a jejich vlastnosti nejen s ohledem na požární bezpečnost.
Jelikož již nelze více zlepšovat jejich tepelněizolačních vlastnosti díky aktuálnímu dosažení fyzikálních limitů, zaměřují se výrobci na jiné aspekty - rychlejší a příjemnější montáž, snazší manipulace či optimalizace balení a transportu, atd.

Ekologický dopad tepelněizolačních materiálů.
Zajímavé porovnání zdánlivě více a méně přírodních materiálů, které se zprvu jevily velmi ekologicky se díky započtení vlivu hnojiv, sušení, transportu a přídavku retardérů hoření se ve výsledku již tak ekologicky jevit nemusí.

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - PKPO, Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví:

Chování a struktura dřevoplastových kompozitů WPC (Wood Plastics Composites) sestávajících z dřevěných pilin a plastů – PE, PP, PVC a jejich recyklátů v různém procentuálním složení.
Porovnání vybraných mechanických a fyzikálních vlastností materiálů na bázi dřeva. Zkoušky požárních vlastností WPC, únik toxických látek. Houževnatý PVC ve výplňových konstrukcích – jeho riziko užívání ve shromažďovacích prostorech především z hlediska toxického.

 


Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

logo pkpo


Firemní prezentace:

Firmy, které nabízejí výrobky nebo služby související s tématem semináře mohou využít možnost prezentace rozdáním propagačních materiálů nebo umístěním samostatně stojící roletky nebo panelu.
Přihlášku k prezentaci firmy rádi zašleme na vyžádání e-mailem. Kontaktuje nás prosím ZDE.


Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.