zpět na seznam

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2020 /Rychnov nad Kněžnou/

7. ročník odborné konference

Datum a místo konání:
1. - 2. 4. 2020 – středa až čtvrtek
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou mapka

Téma konference:
STANDARDY VODÁRENSKÝCH JÍMACÍCH OBJEKTŮ A OCHRANY JÍMANÉ VODY


Uzávěrka přihlášek pro přednášející:
Předběžné přihlášky s abstrakty k přednesení příspěvku zasílejte nejpozději do 17. 1. 2020

Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace:
9. 3. 2020 nebo při naplnění kapacity sálu

 

Cíle konference: 

Renesance vodárenské hydrogeologie, kterou jsme společně před několika lety nastartovali, nás postupně přivádí k poznání skutečného stavu jímacích objektů podzemní vody využívaných pro vodárenské účely. Ta poznání, ke kterým nám napomohly i poslední „suché“ roky, mají tři podoby. Ta první, nejpříznivější, nám ukazuje stav jímacích objektů, o které je průběžně pečováno, tzn., že stav objektů je kontrolovaný, závady se průběžně odstraňují, pořizují se data o množství čerpané vody, o stavu hladiny podzemní vody a o její jakosti a především se tato data průběžně vyhodnocují a archivují. Ta druhá nastává zpravidla v případě, že něco „nefunguje“. Zde prostřednictvím pasportů, TV prohlídek, testovacích prací typu karotáží, čerpacích zkoušek, laboratorních analýz a zpravidla i terénního průzkumu okolí jímacích objektů dojdeme k poznání, že závada je odstranitelná. Objekt lze vyčistit, opravit, rekonstruovat či jinak zprovoznit tak, že dobu dalšího provozu jímacího objektu lze protáhnout minimálně na několik desítek let. Ta třetí, a není to bohužel výjimečné, nastává tehdy, kdy prohlídkou či souborem testovacích prací dojdeme k poznání, že obnova jímacího objektu, která by významně prodloužila jeho životnost, možná není a bude nezbytné vybudovat objekt nový. Pokud nepřistoupíme k jinému řešení, například k napojení spotřebiště na nějakou blízkou vodárenskou soustavu.

 

A jsme u prvního merita 7. ročníku naší konference. Chceme Vám ukázat příklady řešení všech tří variant stavů jímacích objektů s tím, že považujeme za nutné představit Vám zatím „nepsané“ standardy jímacích objektů podzemní vody určených pro veřejnou potřebu, které by měly být vodárenskými společnostmi dodržovány.

     

A to druhé meritum? Máme přes 15 000 ochranných pásem vodních zdrojů a jen malý zlomek má náležitosti vyplývající z § 30 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Důvodem může být i skutečnost, že prováděcí vyhláška vyšla o 2 roky dříve než zmiňovaný zákon. Na příkladech si ukážeme, že i v těch nejsložitějších podmínkách je možné někdejší pásma hygienické ochrany změnit na ochranná pásma vodních zdrojů a přizpůsobit je současným podmínkám. A není třeba se bát zveličovaných informací o vysokých náhradách vlastníkům nebo nájemcům pozemků, protože ti jsou znečišťovatelé a jak známo, znečišťovatel platí. Prostě i ochranná pásma vodních zdrojů musí mít standardy. Seznámíme Vás s nimi!  

 

A ještě jeden bonus. Roky práce nás sice přesvědčily, že kdo chce, dokáže poznatky získané na našich setkáních aplikovat ve své praxi, ale často chybí právní či metodická podpora nadřízených orgánů. Proto bychom 7. ročník naší konference rádi zakončili usnesením či výzvou adresovanou MZe a MŽP, týkající se standardů vodárenských jímacích objektů a ochrany jímané vody. Vodárenství je potřebuje! 

 

Předběžný program konference:

 

1. 4. 2020 středa

  8,30 – 10,00 Příjezd, prezence, ubytování / občerstvení

10,00 – 11,00 Zahájení konference a projevy hostů

11,00 – 12,00 První přednáškový blok

12,00 – 13,30 Oběd

13,30 – 18,00 Druhý přednáškový blok s odpoledním občerstvením

19,00 – 21,00 Večeře

Do 24,00 Společenský večer

 

2. 4. 2020 čtvrtek

  9,00 – 10,00 Třetí přednáškový blok   

10,00 – 10,30 Občerstvení

10,30 – 12,00 Čtvrtý přednáškový blok

12,30 – 13,00 Závěr konference a přijetí usnesení

13,00 – 14,00 Oběd a odjezdy

 

Organizační pokyny pro přednášející a účastníky:

  • Předběžné přihlášky s abstrakty k přednesení příspěvku zasílejte nejpozději do 17. 1. 2020 na adresu: seda@fingeo.cz
  • Příspěvky k prezentaci budou vybrány odbornými garanty a výsledky výběru budou uchazečům sděleny do 31. 1. 2020
  • Termín dodání vybraných příspěvků do 9. 3. 2020. Tyto příspěvky budou zařazeny do elektronického sborníku
  • Termín odeslání závazných přihlášek pro posluchače je do 9. 3. 2020, viz přihláška na: http://www.studioaxis.cz/
  • Termín odeslání závazných přihlášek pro firemní prezentace je do 9. 3. 2020 na: studio@studioaxis.cz

 

Pořadatelé:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
FINGEO s.r.o., Choceň
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha

Odborná záštita:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Česká asociace hydrogeologů

Odborní garanti:
RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef Vojtěch Datel, PhD.
Ing. Dalibor Slavík
Ing. Lubomír Fiedler


Organizační garant přihlášky a informace pro posluchače a prezentace:
STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz
http://www.podzemni-vody.cz

 


Cena pro posluchače:
Poplatek za účast na konferenci (bez ubytování) je 3.990 Kč včetně DPH 21 % za osobu a zahrnuje veškeré organizační výdaje, texty přednášek v elektronické formě, občerstvení o přestávkách, 2x oběd a 1x večeři.
Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Cena za firemní prezentaci:
Poplatek za prezentaci firmy vlastním reklamním panelem je 4.990 Kč včetně DPH 21 % a zahrnuje pronájem místa pro umístění vlastního panelu, roletky apod. ve vstupní hale po oba dny konference. Poplatek nezahrnuje vstupné na konferenci.

V případě zájmu nám prosím zašlete závaznou objednávku s uvedením fakturačních údajů na náš e-mail: studio@studioaxis.cz
 

Ubytování:
Ubytování je možné přímo v místě konání a každý účastník konference si jej objednává a hradí individuálně:
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 389 200 / E-mail: recepce@hotelstudanka.cz
http://www.hotelstudanka.cz/
Při objednávce ubytování je nutné nahlásit, že jste účastníci konference! Z kapacitních důvodů doporučujeme objednat si ubytování co nejdříve. Pokud to kapacita hotelu dovolí, lze se ubytovat již před konferencí.

 

Závěrečné doporučení:

Přestože ještě není sestaven definitivní seznam přednášek, Vy, kdo jste již naší konferenci navštívili, víte, že Vás nezklameme a téma je navýsost atraktivní a pro praxi důležité. Přihlašujte a zajišťujte si proto nocleh již nyní dle pokynů výše uvedených, kapacita Hotelu Studánka má své limity.

 

Konference je akreditována v programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a u MV pro vzdělávání úředníků veřejné samosprávy.

 

Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace:
9. 3. 2020 nebo při naplnění kapacity sálu


Přihláška pro posluchače s podmínkami účasti:
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pouze na tuto akci.