zpět na seznam

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
11. 2. 2020 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:

Doc. Ing. Jan Masopust, CSc. – Fakulta stavební ČVUT v Praze, autor několika odborných publikací zaměřených na zakládání staveb
 

1) Postavení EC 7 v rámci Eurokódů, Národní příloha, aktuální stav

 

2) Obecné údaje

- rozsah platnosti,

- předpoklady,

- zásady a aplikační pravidla,

- důležité definice

 

3) Všeobecné zásady navrhování geotechnických konstrukcí

- požadavky na návrh,

- návrhové situace,

- trvanlivost,

- návrh výpočtem,

- zatížení a jeho druhy,

- vlastnosti základových půd,

- charakteristické hodnoty geotechnických parametrů základové půdy,

- návrhové hodnoty (zatížení, vlastností základové půdy, geometrických údajů),

- mezní stavy porušení (EQU, STR, GEO, UPL, HYD),

- návrhové přístupy (1., 2., 3., vztlak, proudový tlak),

- mezní stavy použitelnosti,

- návrh přijetím normativních opatření,

- zatěžovací zkoušky a zkušební modely,

- observační metoda,

- obsah zprávy o geotechnickém návrhu

 

4) Geotechnické podklady a údaje

- důležitost a druhy geotechnického průzkumu,

- vyhodnocení geotechnických parametrů,

- poznámky a vysvětlení k důležitým vlastnostem základové půdy,

- zpráva o geotechnickém průzkumu - její min. obsah a presentace

 

5) Geotechnická rizika

 

6) Plošné základy

- mezní stavy,

- metody stanovení mezního stavu únosnosti,

- odolnost proti usmyknutí,

- mezní stav použitelnosti (výpočet sedání),

- konstrukční zásady, ochrana základové spáry

           

7) Pilotové základy

- mezní stavy,

- návrhové metody a návrhová doporučení,

- zatěžovací zkoušky pilot,

- osové zatížení pilot,

- příčné zatížení pilot,

- konstrukční pravidla,

- stavební dozor,

           

8) Kotvení geotechnických konstrukcí

- definice,

- mezní stavy a návrhové situace,

- návrh kotvení (výpočty, zkoušky)

 

9) Metody zajišťování stavebních jam

 

10) Opěrné konstrukce

- definice,

- mezní stavy a zatížení,

- zemní tlaky a jejich stanovení,

- účinky vody, zejména podzemní,

- celková stabilita (vnější stabilita),

- vnitřní stabilita kotvených konstrukcí

 

11) Injektáže a metody zlepšování vlastností základových půd

- injektáže klasické: zpevňovací, těsnící, kompenzační

- injektáže tryskové,

- štěrkové pilíře.

 

12) Otázky a odpovědi na ně
 

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.