zpět na seznam

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VE STAVEBNICTVÍ /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
25. 2. 2020 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:
PhDr. Michaela Selmi Wallisová, Ph.D. (archeoložka), Česká společnost archeologická, o.p.s.

"Jak snížit dopady archeologického výzkumu na Váš stavební záměr".

Seminář je určen pro investory v oboru stavebnictví, developery, zástupce stavebních firem, veřejné správy a další zájemce. Na semináři bude vysvětlena problematika záchranných archeologických výzkumů a finanční i časová náročnost archeologického výzkumu. Povinnost provést archeologický výzkum vyplývá v České republice ze zákona, znalost problematiky a kvalifikovaná organizace pomůže redukovat negativní dopady na investiční záměr.

 • Krátké připomenutí zákona o státní památkové péči 20/1987 Sb. a stavebního zákona 183/2006 Sb.
 • Predikce rizika archeologického výzkumu (stavba v centru města X stavba na zelené louce)
 • Co je to „Oprávněná organizace“, výběrová řízení, riziko nízké ceny, partnerský přístup
 • Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu
 • Rozpočet archeologického výzkumu. Které činnosti musí hradit investor a co je vlastně jejich obsahem?
 • Zjišťovací výzkum. K čemu slouží a jaká data může přinést investorovi?
 • Záchranný archeologický výzkum X badatelský výzkum, rozsah výzkumu
 • Koordinace archeologického výzkumu a stavby
 • Skrývka a archeologický dohled
 • Terénní práce – optimalizace prací
 • Zpracování výsledků archeologického výzkumu, Nálezová zpráva
 • Marketing investora – možnosti využití archeologického výzkumu


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Mediální partnerství:

_portál časopis