zpět na seznam

OBNOVA PAMÁTEK 2020 - SGRAFITO /Praha/

20. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi

Datum a místo konání:
17. - 18. 3. 2020 - úterý a středa
* PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVA 17. 3. 2020 - úterý - od 9 do cca 17 h - Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 mapka
Dopravní spojení: stanice metra "Dejvická" na lince "A"
* EXKURZE 18. 3. 2020 - středa - Praha

Uzávěrka přihlášek:
Pouze při platbě do 21. 2. 2020 získáte odbornou publikaci k tématu konference ZDARMA!
Uzávěrka přihlášek pro posluchače je 6. 3. 2020 nebo při naplnění kapacity sálu.

Záštita a spolupráce:
Národní památkový ústav
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Český národní komitét ICOMOS

Přípravný výbor konference:
Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka
Pavel Jerie - Národní památkový ústav, generální ředitelství
Prof.Ing.arch.akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT, president ČNK ICOMOS
Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, vícepresident ČNK ICOMOS
Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o., jednatel společnostiPROGRAM PŘEDNÁŠEK 17. 3. 2020 - úterý - od 9 do cca 17 h
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

 

Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o., jednatel společnosti

Zahájení

 

Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka

Úvodní vystoupení

 

Pavel Jerie - Národní památkový ústav, generální ředitelství

Přehled sgrafit od počátku do současnosti v ČR

 

Doc. Ing.arch. Milena Hauserová, CSc. - Fakulta architektury ČVUT

Sgrafito z hlediska památkových přístupů

 

Prof. Ing.arch. akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT v Praze, vedoucí Ústavu památkové péče a ČNK ICOMOS, president

Technika provádění sgrafit

 

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. - Národní památkový ústav, vedoucí technologické laboratoře

Technologické aspekty záchrany sgrafit v nádvoří státního hradu Švihov

 

Ing.arch. Petr Chotěbor, CSc. a Mgr. Petr Měchura, Ph.D. - Kancelář prezidenta republiky

Sgrafitová výzdoba Míčovny v Královské zahradě a její restaurování

 

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. - Národní památkový ústav, ředitel ÚPS České Budějovice

Typologie sgrafit v jižních Čechách a metody jejich restaurování

 

MgA. Zuzana Wichterlová - Fakulta restaurování Univerzita Pardubice, restaurátorka nástěnných maleb a sgrafita

Současné a minulé přístupy k restaurování renesančních sgrafit zejména na příkladech ze Slavonických fasád

 

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. - Fakulta restaurování Univerzita Pardubice, proděkan a vedoucí Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita

Vývoj a údržba sgrafitové výzdoby zámku Litomyšl

 

Mgr. Ludmila Drncová - Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni

Soubor sgrafitové výzdoby průčelí měšťanských domů v Plzni podle návrhů Mikoláše AlšeEXKURZE 18. 3. 2020 - středa
Program exkurzí se připravuje.

 

Poplatky:
Pouze při platbě do 21. 2. 2020 získáte odbornou publikaci k tématu konference ZDARMA!
Uzávěrka přihlášek pro posluchače je 6. 3. 2020 nebo při naplnění kapacity sálu.

  • Vstupné na přednášky dne 17. 3. 2020: 1.890,-Kč
  • Snížené vstupné na přednášky dne 17. 3. 2020 pro zaměstnance NPÚ: 1.190,-Kč
  • Snížené vstupné na přednášky dne 17. 3. 2020 pro zaměstnance FA ČVUT a členy ČNK ICOMOS: 1.490,-Kč
  • Snížené vstupné na přednášky dne 17. 3. 2020 pro studenty magisterského a bakalářského studia VŠ a pro studenty odborných SŠ: 590,-Kč (bez publikace)
  • Exkurze dne 18. 3. 2020: 100,-Kč (vstup pouze pro účastníky přednášek)
  • Odborná publikace k tématu konference: 300,-Kč

Ceny jsou vč. DPH.
Obědy nezajišťujeme, stravování je možné v Akademické restauraci a menze v místě konání nebo v okolních restauracích.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Prezentace:
Máte-li zájem o propagaci svých výrobků nebo technologií vhodných pro obnovu památkových objektů na doprovodné výstavě v Masarykově koleji dne 17. 3. 2020 kontaktujte nás prosím ZDE

Mediální partnerství:

Národní památkový ústav

_portál časopis

Uzávěrka přihlášek pro posluchače:
Pouze při platbě do 21. 2. 2020 získáte odbornou publikaci k tématu konference ZDARMA!
Uzávěrka přihlášek pro posluchače je 6. 3. 2020 nebo při naplnění kapacity sálu.


Přihláška pro posluchače s podmínkami účasti:
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pouze na tuto akci.