zpět na seznam

PORUCHY VOZOVEK, JEJICH PŘÍČINY A ZPŮSOBY OPRAV /on-line/

odborný seminář

Datum a místo konání:
16. 2. 2021 - úterý - od 9 do 14 h
ON-LINE

Školení je určené projektantům, správcům a majitelům pozemních komunikací, stavebním firmám, dozorům, úřadům i dalším zájemcům.

Přednášející a obsah semináře:

Ing. Jan Zajíček - autorizovaný inženýr, nezávislý poradce a zpracovatel norem a předpisů, autor publikace "Technologie stavby vozovek"
 

• Druhy poruch vozovek
ztráta protismykových vlastností (např. ztráta mikrotextury), ztráta hmoty (např. hloubková koroze, výtluky), trhliny (např. síťové, příčné podílné), deformace (např. plošné deformace, vyjeté koleje)
 

• Příčiny poruch vozovek
způsoby namáhání vozovky a vliv na konstrukční vrstvy, poruchy způsobené přirozeným opotřebením, poruchy způsobené špatným provedením, poruchy způsobené špatným návrhem vozovky nebo její opravy
 

• Posouzení stavu vozovky
diagnostický průzkum, současné problémy, nevyhovující předpisová základna
 

• Diagnostické metody
vizuální prohlídka, jádrové vývrty a vrtané sondy, měření únosnosti, laboratorní zkoušky
 

• Návrh způsobu opravy pomocí diagnostického průzkumu
podrobné vysvětlení vyhodnocení údajů z diagnostického průzkumu, příklady z praxe
 

• Příklady návrhů opravy vozovek z praxe
příklady a chyby, které se nejčastěji vyskytují

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační. 


Poplatek:
1.490,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.