zpět na seznam

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A ZÁVADY V PROJEKTECH A REALIZACÍCH /on-line/

odborný seminář

Datum a místo konání:
10. 6. 2021 - čtvrtek - od 9 do 13 h
ON-LINE

Přednášející a obsah semináře:
 

Ing. Jan Ráb - PKPO

Chyby při navrhování únikových cest z hlediska požární bezpečnosti:

- Chráněné / nechráněné únikové cesty, požární riziko v chráněných únikových cestách

- Hydranty, rozvaděče elektriky a ÚT, provozní VZT ve chráněných únikových cestách

- Větrání únikových cest (otvíravá / neotvíravá okna)

- Počty a poloha únikových cest ve vztahu k pronajímatelným prostorům

- Směry úniku, měření délek únikových cest

- Požární uzávěry do chráněných cest, dveře / vrata na únikových cestách (směry otvírání dveří, prahy, schody na únikových cestách)

- Kování dveří (panikové), samozavírače

- Blokování dveří na únikových cestách

 

Ing. Petr Kejklíček - PKPO

Chybné řešení a montáž požárně bezpečnostních zařízení v praxi:

- Prosklené konstrukce s požární odolností, včetně kouřových zábran

- Požární těsnění instalací a nejčastější chyby na stavbách

- Kabelové a instalační kanály – zásady při kontrole provozuschopnosti

 

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - PKPO, Fakulta stavební ČVUT

Konstrukční a technologické závady u staveb z hlediska požární bezpečnosti:

- Nedodržování požárních pásů

- Závady střešních plášťů

- Závady nosných dřevěných konstrukcí

- Závady povrchových úprav na bázi mokrých procesů

- Nesprávné navrhování přístřešků nad vstupními dveřmi a uzavírání lodžií

 

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. - PKPO

Ověřování požadavků požární bezpečnosti stavby podle schválené projektové dokumentace:

- Obsah požárně bezpečnostního řešení stavby

- Realizace požadavků požární bezpečnosti v průběhu stavby

- Doklady prokazující splnění požadavků a podmínek požární bezpečnosti

 

Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

logo pkpo


Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před akcí.