SMLUVNÍ PODMÍNKY

Úvodní strana / Smluvní podmínky
 1. Přihlášku prosíme odeslat nejpozději v termínu uzávěrky.
   
 2. Následně obdržíte fakturu na celkovou částku za služby objednané v přihlášce. Přijetím faktury souhlasíte s její úhradou a účast na objednané akci se stává závaznou. Částku uhraďte bankovním příkazem na účet č. 478637123/ 0300 u ČSOB Praha před akcí v termínu splatnosti faktury.
   
 3. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.
   
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu, přednášejících, místa a data konání z organizačních důvodů.
   
 5. Odesláním přihlášky souhlasí účastníci s výše uvedenými smluvními podmínkami, se zařazením do databáze pořadatele, zasíláním aktuálních informací o našich připravovaných vzdělávacích akcích poštou i elektronicky a zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce podle nařízení EU 2016/679 (GDPR). Všechny uvedené údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu neurčitou a je možné jej kdykoli písemně odvolat na adrese: studio@studioaxis.cz